Start / Bygga, bo och miljö / Välkommen till informationsmöte om nya simhallen

Välkommen till informationsmöte om nya simhallen

2017-03-09 10:00
ny simhall

I Täby planeras en ny simhall med en modern, flexibel utformning med gym och bastu. Välkommen till informationsmöte den 15 mars.

På informationsmötet 15 mars deltar bland andra arkitekt David Koolmeister som visar illustrationer av byggnaden som planeras i hörnet Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen. Simhallen ska erbjuda en komplett friskvårdsanläggning för lek, motionssim och avkoppling. Den ska erbjuda något för alla, för tävling och träning.

Hösten 2020 beräknas den nya simhallen stå klar.

- Vi har under lång tid arbetat för att få till en modern och fräsch simhall i Täby. Just nu pågår ett granskningsskede för detaljplanen vilket innebär att alla Täbybor får vara med och tycka till om planen. Simhallen som nu byggs kommer att finnas under lång tid, därför är det viktigt att den erbjuder något för alla åldrar och intressen från simundervisning till lek – även i framtiden, säger Johan Algernon (M), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Informationsmötet handlar om byggnaden och vad den ska innehålla. Inte om detaljplanen.

Detaljplan på granskning

Detaljplanen för simhallen är just nu i ett granskningsskede vilket innebär att det fortfarande finns tid att tycka till om planen fram till den 19 mars. Beslut väntas fattas före sommaren. Planen vinner laga kraft fyra veckor efter att den antagits om antagandebeslutet inte överklagas. Mer om detaljplaneförfarandet kan du läsa på taby.se.

Tid och plats för informationsmötet

Tid: 15 mars kl 18-20.

Plats: Kommunalhuskällaren, kommunhuset, Stationsvägen 13.

Senast uppdaterad:2017-03-09