Förstudier

Tidigt i ett planarbete görs ibland en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett fortsatt arbete. Förstudierna kan variera i omfattning och detaljeringsgrad. Dessa kan du läsa om här, se undersidorna i vänsterspalten.

strandlinje i täby kommun

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2013-05-27