Start / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utbyggnad / Årets Stadsbyggnadsprojekt

Årets Stadsbyggnadsprojekt

I juni delas priset Årets Stadsbyggnadsprojekt 2017 ut. Utmärkelsen sätter god arkitektur och stadsbyggnad i fokus. Pris till bästa stadsbyggnadsprojekt såväl som till bästa nominering delas ut.

Priset Årets Stadsbyggnadsprojekt i Täby delas i juni ut för sjätte gången. Vem som helst har haft möjlighet att nominera kandidater fram till den 30 april.  Byggnationen måste blivit klar 2013 eller senare.

Vinnande objekt uppmärksammas med en specialdesignad plakett och ett pris för bästa nominering delas även ut. Jury är Täbys namn- och skönhetsråd.

2016 års pristagare

Brinkskolan tilldelades utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt 2016, med motiveringen: 

En skola som skiljer sig från andra, som signalerar långsiktig omsorg om dem som ska vistas där. Här tar man fasta på hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Materialval, rumsuppbyggnad och rumssamband stödjer denna grundsyn. Varje lärandesituation  har sitt specifika rum.  Här har man lagt grunden för framtiden genom tydlig omsorg om den kommande generationens miljö.

En byggnad för ca 500 skol- och förskolebarn och  ca 60 skolpersonal , med en utformning som in i minsta detalj tar fasta på en gemensam pedagogisk idé – ett lärande av varandra. Elever och lärare har  fått huvudrollerna under arbetet med att forma skolan. Därtill certifierad för  miljöbyggnad guld.

Pris för bästa nominering 2016

Priset för bästa nominering delas ut till Alice Helleday för hennes nominieringsmotivering av av blomsterutsmyckningen av Täbys parker. Juryn motiverar beslutet av vinnare:

Alice Helleday lyckas med sin glada motivering fånga kärnan i Täbys strävan att forma ”ett gott stadsliv för alla” genom en satsning på
upplevelserika och sköna parker. Hon ger uttryck för värdet som ligger i en omsorgsfullt gestaltad yttre miljö för att nå den hållbara kommunen – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Tidigare pristagare - Årets Stadsbyggnadsprojekt

Centralparken tilldelades utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt 2015, med motiveringen:

Stadspark med ett rikt utbud för alla åldrar och alla årstider. Centralparken ingår i ett grönt stråk som, när Täby park är utbyggt med sin stadspark, sammanbinder centrala Täby och Stolpaskogen med Värtans strandpromenad.

Parkeringsgaraget i Täby Centrum tilldelades utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt 2014, med motiveringen:

Väl formad trafikmiljö med rymd, ljus och orienterbarhet som ger trygghet och trivsel. Ett möte med Täbys centrala delar, som ger glädje över vad ett väl gestaltat rum kan tillföra av upplevelse, från entrén till tryggheten i fotgängarnas rörelser inom garaget. Det rymliga garaget för också undan bilarna från stadsrummet i gatuplanet - där det goda stadslivet då kan få rätt utrymme!

Nya södra kyrkogården med byggnaden "Stillheten" tilldelas utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt 2013, med motiveringen:

Väl gestaltat möte mellan det kulturhistoriska landskapet och kyrkogårdens lugn och ro. Byggnaden "Stillhetens" enkla och strama arkitektur förstärker platsen lugn och ger trygghet. Här finns ett fint sampel mellan ute och inne. Här finns rum för avskildhet och kontemplation samtidigt som platsen ger utblickar både i rummet och tiden.

Ängsholmsparken tilldelades utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt 2012, med motiveringen:

En av Täbys viktigaste stadsparker med generösa gräsytor och parkrum som möjliggör många aktiviteter samtidigt. Blomsterplanteringar, träd och buskar skapar vackra omväxlande parkrum både för ögat och själen. Parken har en stor lekplats, utegym, skolidrottsplats, cykelrallybana, pulkabacke och bollytor som gör det lätt och roligt att leka och röra på sig. Belysningen i parken ger trygghet och höjer det estetiska intrycket. Besökare i alla åldrar stimuleras och parken kan användas under årets alla årstider.

 

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-02