Pågående detaljplaner

I Täby pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Du hittar dom i menyn till vänster eller i tabellen nedan. Tabellen redovisar i vilket skede dom befinner sig. Du kan även se pågående och gällande detaljplaner i vår karta, se länk till höger.

 

Pågående detaljplaner

Planskede

Namn Uppdrag/Startbeslut
Bromsen 11  2016-02-23
Renovering av detaljplan E12 /Ella park 2016-01-26
Renovering av detaljplan E17 /Ensta 2016-01-26
Renovering av detaljplan N14 /Lahäll  2016-01-26
Skarpängs centrum 2015-09-01
Sågtorp 2, Roslags-Näsby 2012-12-06
Ullna Park - Ullnabacken 2014
Viggbyholms verksamhetsområde 2014-06-09
   
Namn Programsamråd
   
Namn Samråd
Viveln 102-103 m fl t.o.m 2017-03-05
Näsby slott t.o.m 2017-01-10
Tumstocken 6 m fl, Arninge  t.o.m 2016-12-30 
Viggbyholm 74:2 t.o.m 2016-06-30
     
Namn Utställning/Granskning
Ny infart till Täby IP t.o.m 2017-04-25
Hästen 2 m.fl. Täby park t.o.m 2017-04-07
Viggbyholm 74:35 m.fl. Täby park  t.o.m 2017-04-07
Karlslund, Täby kyrkby 
enkelt förfarande
t.o.m 2017-04-10
Enhagens verksamhetsområde  t.o.m 2017-03-28
Dubbelspårsutbyggnad, Täby kyrkby t.o.m 2017-03-28
Ny simhall i centrala Täby t.o.m 2017-03-19
Västra Roslags-Näsby t.o.m 2016-11-25
   
Namn Godkända/Antagande SBN
      
Namn Antagande KF
    
Namn Laga kraft
Kv Termiten m.fl. Skarpäng  2016-07-25
Arninge resecentrum 2016-07-22
Löttinge 3:29, Löttingelund  2016-07-22
Gribbylund 5:1 2016-06-23
Sågtorp 3, Roslags-Näsby  2015-09-03
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-27