Täby park – en ny stadsdel på det gamla galoppfältet

När det före detta galoppfältet blir Täby park är det en av de största händelserna i Täbys moderna historia. Ett centralt beläget område, stort som två Gamla stan, kommer att bli en levande stadsdel där massor av människor ska bo, arbeta och umgås.

De förslag till detaljplaner som tagits fram för den del av Täby park som kommer att byggas först har nyligen presenterats vid två samrådsmöten. Tack alla ni som kom och tittade, diskuterade och ställde frågor! Vi håller just nu på att gå igenom de synpunkter som vi har fått in. I nästa steg kommer vi att presentera alla handlingar igen, i det så kallade granskningsskedet. Det är planerat att ske under första kvartalet 2017.

Vision

I Täby park planeras det för cirka 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser. Målet är att bygga en stadsmiljö med liv och rörelse som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Området ska erbjuda service, kultur, utbildning, offentliga rum, idrott och rekreation. Den mångfunktionella stadsparken kommer att ges stort utrymme och bidra till stadsdelens identitet och karaktär. Vi vill skapa känslan av en stad med trygga, hemtrevliga kvarter, alltid nära parker och små torg. Givetvis ska det finnas välsorterade servicebutiker och ett spännande utbud av restauranger, trädgårdskaféer, torghandel och butiker.

I planprogrammet kan du läsa om hur området ska utvecklas som helhet – de bredare penseldragen. Planprogrammet fungerar som underlag när detaljplanerna sedan tas fram. Redan i visionsarbetet sattes fyra huvudmål för utvecklingen av Täby park:

  • Levande stad: Det här är ingen sovstad. Vi vill skapa en välkomnande miljö som erbjuder alla möjliga former av aktiviteter. Det ska vara enkelt att vara spontan och onödigt att åka härifrån.
  • Sammanhållen stad: Täby park är pusselbiten som ska sammanfoga Täby centrum, Norskogen, Grindtorp och Viggbyholm. På så vis överbygger vi barriärer i stadsplaneringen och ökar tillgängligheten.
  • Park i staden: Täby park är en grön stadsdel. En stadspark kommer gå genom hela området och runtomkring finns mindre grannskapsparker och gröna stråk.
  • Hållbar stad: Här ska det vara enkelt att leva klimatsmart och hälsosamt. Området ska också kännas attraktivt under hela byggfasen.

Boulevarden blir den centrala stadsgatan i Täby park.
Täby park heter den nya stadsdelen som ska byggas på galoppfältet. Stadsdelen kommer vara cykelvänlig och ha nära till grönområden. Arkitektskiss: Nyréns Arkitektkontor. 

Bakgrund

Täby galopp invigdes av Gustav VI Adolf i augusti 1960. Med modern belysning, automatisk bevattning och startboxar var banan en innovativ föregångare för sporten. Fram till 2015 reds här cirka 350 lopp per år. När galoppverksamheten beslöt sig för att flytta, och etablera sig i Upplands bro, såldes marken. Därmed öppnades dörrarna till andra möjligheter: en ny levande stadsdel i Täby.

2010 fattade Täby kommun beslut om att påbörja ett visionsarbete för att skapa en samsyn mellan markägarna om hur en framtida stadsdel skulle kunna se ut. Arbetet sammanfattades i en strukturplan som godkändes av kommunfullmäktige i mars 2013.

Visionsarbete följdes upp med en medborgardialog där nästan 3 000 Täbybor deltog med tankar och synpunkter som sedan arbetades in i planprogrammet. Här till höger kan du läsa mer om resultatet från medborgardialogen. Vi är så glada för att många ville vara med och tycka till om Täbys framtid!

 
Torget med utsikt mot Täby centrum. Arkitektskiss: Nyréns Arkitektkontor.

Tidplan

Täby park består av flera detaljplaner. Varje detaljplan planeras var för sig och följer planprocessen, där det finns möjlighet att tycka till vid samråd och utställning. Om allt går enligt planerna så kommer byggstart ske under 2017 med den första inflyttningen under 2019. Området kommer att byggs ut i etapper, med cirka 200-300 lägenheter per år. I slutet av 2030-talet räknar vi med att området står helt klart.

Täby park består av flera detaljplaner. Varje detaljplan planeras var för sig och följer den politiska processen med utställning och samråd, där det finns möjlighet att tycka till. Om allt går enligt planerna kommer byggstart ske under 2017, och den första inflyttningen under 2018. Området kommer att byggs ut i etapper, cirka 200-300 lägenheter per år. Först runt 2035 räknar vi med att bli klara. Under Detaljplaner och handlingar hittar du mer information om aktuella detaljplaner.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-04-05