Gribbylund 5:1

Uppförande av ca 24 nya bostäder på fastigheten Gribbylund 5:1 i Gribbylund

Byggnaderna på fastigheten Gribbylund 5:1 utgörs idag av ett bostadshus och en handelsträdgård. Fastigheten är belägen vid Löttingelundsvägen, ca 20 meter norr om Löttingelundsskolan. Detaljplanen vann laga kraft 2016-06-23 och möjliggör byggnation av 24 nya bostäder som kan uppföras som flerbostadshus med huvudsakligen två våningar. Byggnaderna ska ha en villaliknande utformning för att på bästa sätt följa områdets karaktär. Dessutom möjliggör detaljplanen att befintligt bostadshus kan avstyckas som egen fastighet.

 

Förslag på utformning av bebyggelse:                 

alternativ 1 alternativ 2
Alternativ 1 Alternativ 2

Illustrationer visar två möjliga utformningar enligt planförslaget, MAF-Arkitekter

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-10-12