Nytt LSS gruppboende i Lövbrunna

På Lövbrunnavägen 75, kommer ett nytt gruppboende för sex personer att byggas. Gruppboendet är placerat på den sista fastigheten mot norr på Lövbrunnavägen.

Huvudbyggnaden består av 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Lägenheterna kommer att ha egna terrasser i anslutning till respektive lägenhet samt en gemensamterrass. Tanken är att byggnaden ska smälta in i sin omgivning.

Vid infarten till boendet kommer en förrådsbyggnad placeras med miljöstation. Parkeringsplatser och huvudentrén är belägen på den norra delen av fastigheten.

Miljöbyggnad Silver

Byggnaden är planerad för att uppnå kraven för "miljöbyggnad Silver" och följer Täby kommuns miljömål, vilket innebär en energieffektiv byggnad, miljöanpassade byggvaror/material, en hälsosam innemiljö, minskad mängd avfall och ökad sortering av avfall.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-04-28