Start / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utbyggnad / Pågående utbyggnadsprojekt / Nytt gruppboende i Täby kyrkby, sydöstra Byle

Nytt gruppboende i Täby kyrkby, sydöstra Byle

I det nybyggda området i Täby kyrkby, sydöstra Byle, kommer ett nytt gruppboende för sex personer att byggas. Gruppboendet är placerat på en kuperad skogstomt som ligger som sista utpost vid återvändsgatan Njords gränd.

Entrén till området utgörs av förrådsbyggnad med miljöstation, parkeringsplatser, planteringar och uteplatser. Lägenheterna, gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och övriga lokaler kommer vara placerade runt en liten innergård. De tekniska utrymmena placeras i en källarvåning.

Miljöbyggnad Silver

Byggnaden är planerad för att uppnå kraven för ”miljöbyggnad Silver” och följer Täby kommuns miljömål, vilket innebär en energieffektiv byggnad, miljöanpassade byggvaror/material, en hälsosam innemiljö, minskad mängd avfall och ökad sortering av avfall.

Tanken är att byggnaden ska smälta in i sin omgivning. Fasad och tak bekläds därför med skifferliknande skivor. På tomten iordningställs ett promenadstråk och ett par uteplatser i olika väderstreck.


Vy över entrén till gruppboendet.

Inflyttning är i december 2016 och i dagsläget är det ännu inte klart vem som ska driva boendet eller vilka som ska flytta in.

Sidan kommer att uppdateras löpande när vi har ny information.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-04-28