Ombyggnation av Roslags-Näsbys trafikplats

Trafikplats Roslags-Näsby vid E18 är byggd för vänstertrafik och ska nu byggas om. Ombyggnationen kommer att förbättra framkomligheten och höja säkerheten för bilister, cyklister och gående i området. En ombyggnation av trafikplatsen är också nödvändig för att centrala Täby ska få en väl fungerande trafiksituation. Trafikverket ansvarar för ombyggnationen, i samråd med kommunen.

Karta över trafikplats Roslags-Näsby

Nuläge

Bergssprängning

Bergsschaktningen väster om E18 börjar bli klar. Det är bara kompletteringar kvar på västra sidan, något som beräknas vara färdigt tidigt på hösten 2017. Parallellt med arbetena på västra sidan pågår också en del vägarbeten på brons östra sida. Nu fortsätter arbetet med att krossa den bergmassa som sprängts bort. Bergskrosset ska användas till fyllnadsmaterial.

Bro över E18

Uppbyggnaden av den nya brons västra och östra landfäste håller på att ta form. Även brons mittstöd. 

Markarbeten

På vissa delar behöver grunden förstärkas för att klara av att bära anläggningsdelarna till den nya bron. Därför kommer nya pelare att sättas i marken. För att ta hand om dagvattnet pågår vatten- och avloppsarbeten.  

Genomförande

Arbetena följer tidplan, och den nya trafikplatsen planeras vara klar som beräknat i slutet av 2018. Trafikplatsen kommer även fortsättningsvis att hållas öppen under hela ombyggnationen, men framkomligheten kan tidvis vara kraftigt begränsad.

Den som avser att köra med större transporter genom trafikplatsen under ombyggnadstiden rekommenderas att först ta kontakt med Trafikverket för att få mer information om framkomligheten. Mer information finns på Trafikverkets hemsida.

Fråga - svar

Täby kommun får många frågor om Roslags-Näsby trafikplats och de nya ersättningshållplatserna. Antonio Berglund som är projektledare på kommunen svarar på några av de vanligaste:

Vem är ansvarig för ombyggnationen?

–Trafikverket. Som också ansvarar för säkerheten vid de nya ersättningshållplatserna.

Vilken roll har kommunen?

–Kommunen har tagit fram en ny detaljplan som är anpassad till Trafikverkets nya vägplan. Vi förmedlar även våra invånares synpunkter till de ansvariga på Trafikverket. Det handlar till exempel om bättre belysning och säkrare övergångsställen.

Varför bygger Trafikverket om trafikplatsen?

–Trafikplatsen ska bli säkrare och klara framtida trafikmängder. Se gärna mer information på Trafikverkets hemsida.

Människor genar över vägarna, vad kan kommunen göra för att öka säkerheten?

–Kommunen har ställt krav på att Trafikverket och deras entreprenör ordnar en bra och säker gångväg. Stängsel är ett sätt.

Vem är ansvarig för gångvägen till lokalbussarna på Centralvägen?

–Gångvägarna på Centralvägen är kommunens ansvar. Inför framtida arbeten på trafikplatsen har Trafikverkets entreprenör stängt av gångvägarna till de gamla busshållplatserna. Gående kan därför följa de orangea hänvisningspilarna och välja en annan väg istället.

Hur hittar jag till långfärdsbussarna?

–Långfärdsbussarna mot Norrtälje stannar vid hållplatsen på Ytterbyvägen (hållplatsen mellan Max och Scandic hotell). Bussen från Norrtälje mot Stockholm stannar vid hållplatsen utmed E18 (cirka 100 meter framåt, i bussens riktning).

 –Övriga bussar stannar vid ersättningshållplatserna utmed E18.

Den som vill veta mer kan använda SL:s reseplanerare.

Vem ansvarar för snöröjning och sandning?

–Kommunen är ansvarig för Centralvägen och de anslutande lokalgatorna. Medan Trafikverket ansvarar för E18, och för av- och påfarterna vid E18, inklusive de tillfälliga busshållplatserna där.

Det är ganska mörkt vid busshållplatserna, vad gör ni åt belysningen?

–Trafikverkets entreprenör jobbar med problemet och förbättrar belysningen kontinuerligt.

 

Illustration av den nya trafikplatsen
Illustration som visar den nya trafikplatsen i Roslags-Näsby. Källa: Trafikverket

Nya trafikplats Roslags-Näsby illustration
Illustration som visar den nya trafikplatsen i Roslags-Näsby. Källa: Trafikverket

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-11-02