Ombyggnation av Roslags-Näsbys trafikplats

Trafikplats Roslags-Näsby vid E18 är byggd för vänstertrafik och ska nu byggas om. Ombyggnationen kommer att förbättra framkomligheten och höja säkerheten för bilister, cyklister och gående i området. En ombyggnation av trafikplatsen är också nödvändig för att centrala Täby ska få en väl fungerande trafiksituation. Trafikverket ansvarar för ombyggnationen, i samråd med kommunen.

Karta över trafikplats Roslags-Näsby

Nuläge

Planering och projektering inför kommande ombyggnad pågår.

Arbetena runt Roslags-Näsby trafikplats pågår intensivt. Just nu utförs vegetationsavtäckning av berg och rensning av lösa block. När de är klara blåser man rent berget inför kommande sprängningsarbeten. Arbetena gör ett juluppehåll från fredagen den 23 december och börjar igen den 2 januari. Det kommer att komma information i början av januari innan det ska börja sprängas. Sprängningarna kommer också innebära tillfälliga stopp för trafiken och en trafikomläggning på E18.´

Den 17 november fick busshållplatserna sina tillfälliga lägen runt trafikplats Roslags-Näsby. Täby kommun och Trafikverket ser fortlöpande över trafiksäkerheten och tillgängligheten runt de provisoriska busshållplatserna. Belysningen har förbättrats och övergångsställena har justerats. På Centralvägen har hastigheten intill trafikplatsen sänkts till 30. Ytterligare justeringar kommer under januari.

Genomförande

De fysiska ombyggnadsarbetena är påbörjade och den nya, färdiga trafikplatsen planeras vara klar i slutet av 2018.

Trafikplatsen kommer att hållas öppen under hela ombyggnationen, men framkomligheten kan tidvis vara mycket kraftigt begränsad.

Om större transporter planeras att köra i trafikplatsen under ombyggnaden, rekommenderas att ta kontakt med Trafikverket för information om framkomligheten innan.

Mer information finns på Trafikverkets hemsida, se menyn till höger.

Fråga - svar

Täby kommun får många frågor om Roslags-Näsby trafikplats och de nya ersättningshållplatserna. Maria van de Beek som är projektledare på kommunen svarar på några av de vanligaste:

Vem är ansvarig för ombyggnationen?

–Trafikverket. Som också ansvarar för säkerheten vid de nya ersättningshållplatserna.

Vilken roll har kommunen?

–Kommunen har tagit fram en ny detaljplan som är anpassad till Trafikverkets nya vägplan. Vi förmedlar även våra invånares synpunkter till de ansvariga på Trafikverket. Det handlar till exempel om bättre belysning och säkrare övergångsställen.

Varför bygger Trafikverket om trafikplatsen?

–Trafikplatsen ska bli säkrare och klara framtida trafikmängder. Se gärna mer information på Trafikverkets hemsida.

Människor genar över vägarna, vad kan kommunen göra för att öka säkerheten?

–Kommunen har ställt krav på att Trafikverket och deras entreprenör ordnar en bra och säker gångväg. Stängsel är ett sätt.

Vem är ansvarig för gångvägen till lokalbussarna på Centralvägen?

–Gångvägarna på Centralvägen är kommunens ansvar. Inför framtida arbeten på trafikplatsen har Trafikverkets entreprenör stängt av gångvägarna till de gamla busshållplatserna. Gående kan därför följa de orangea hänvisningspilarna och välja en annan väg istället.

Hur hittar jag till långfärdsbussarna?

–Långfärdsbussarna mot Norrtälje stannar vid hållplatsen på Ytterbyvägen (hållplatsen mellan Max och Scandic hotell). Bussen från Norrtälje mot Stockholm stannar vid hållplatsen utmed E18 (cirka 100 meter framåt, i bussens riktning).

 –Övriga bussar stannar vid ersättningshållplatserna utmed E18.

Den som vill veta mer kan använda SL:s reseplanerare.

Vem ansvarar för snöröjning och sandning?

–Kommunen är ansvarig för Centralvägen och de anslutande lokalgatorna. Medan Trafikverket ansvarar för E18, och för av- och påfarterna vid E18, inklusive de tillfälliga busshållplatserna där.

Det är ganska mörkt vid busshållplatserna, vad gör ni åt belysningen?

–Trafikverkets entreprenör jobbar med problemet och förbättrar belysningen kontinuerligt.

 

Illustration av den nya trafikplatsen
Illustration som visar den nya trafikplatsen i Roslags-Näsby. Källa: Trafikverket

Nya trafikplats Roslags-Näsby illustration
Illustration som visar den nya trafikplatsen i Roslags-Näsby. Källa: Trafikverket

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-11-02