Avloppsvatten

Att ha ett fungerande avlopp är en lyx som är få förunnat, sett ur ett globalt perspektiv. Här i Sverige är ett hygieniskt och driftsäkert avlopp oftast en självklarhet. Det är många som aldrig reflekterar över hur avloppet och avloppsreningsverket egentligen fungerar, och därför sköter man inte alltid sitt avlopp på rätt sätt.

Spillvatten är det som i dagligt tal kallas avloppsvatten. Skillnaden är att termen avloppsvatten även innefattar dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten. Spillvatten utgörs av vatten från toaletter tillsammans med så kallat BDT-vatten som uppkommer vid bad, disk och tvätt. Under rubriken avloppsvatten på Täbys hemsida finns information om spillvatten. Information om dagvatten finns under egen rubrik.

Spillvatten i Täby

I Täby gör vi av med cirka 4 miljoner kubikmeter dricksvatten per år (1 kubikmeter = 1 000 liter). Nästan allt detta vatten blir förr eller senare spillvatten som pumpas och rinner till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö.

Kommunens ledningsnät för spillvatten är ungefär 30 mil långt och betjänar drygt 14 000 abonnenter, vilket motsvarar så gott som samtliga kommuninvånare. Ungefär 200 fastigheter i Löttingelund har eget huvudmannaskap för vatten och avlopp och endast ett knappt hundratal hushåll har enskilt avlopp.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-19