Köksavfallskvarn (KAK)

Då och då kommer frågan om köksavfallskvarnar (KAK) anslutna till VA-anläggningen upp. I vissa kommuner tillåts det och i andra inte. I Täby får man inte installera och använda köksavfallskvarn ansluten till VA-anläggningen, oavsett vad försäljare och installatörer säger. Inget avfall får spolas ned i avloppet, förutom toalettpapper förstås.

MatavfallKAK är ett bekvämt och hygieniskt sätt att ta hand om sitt matavfall. Tyvärr är det risk att matavfallet fastnar i ledningsnätet och pumpstationer. Ledningsnätet är av lägre kapacitet i vissa delar av kommunen och medger därför inte ett tillskott av matavfall.

Insamling av matavfall från hushåll

Täby kommuns ambition är att hushåll ska kunna delta i insamling av matavfall, för produktion av biogas och rötslam (från avloppsslam)/biogödsel (från matavfall). Insamling av matavfall för central behandling kan göras på flera sätt:

  • insamling i kärl eller tank
  • köksavfallskvarn till tank
  • köksavfallskvarn till VA-anläggningen (inte tillåtet i Täby).

Utredning köksavfallskvarnar i Täby

En utredning är genomförd och den bestod i att undersöka förutsättningarna för KAK i Täby. Slutsatserna kan sammanfattas i följande punkter:

  • KAK är ett användarvänligt insamlingsalternativ som sannolikt ökar andelen omhändertaget matavfall.
  • KAK till VA-anläggningen kan övervägas inom ”VA-säkra” områden som ett alternativ till traditionell matavfallsinsamling, förutsatt att Käppala avloppsreningsverk tillåter KAK till VA-anläggningen och att forskning inte fastställer alltför negativ påverkan på ledningsnätet.
  • KAK till tank kan utgöra ett insamlingsalternativ i tätbebyggda områden och som insamlingsalternativ för verksamheter.
  • Aspekter som bör beaktas inför ett eventuellt införande är taxor och föreskrifter.
  • Insamling av matavfall via kärl/tank och separat rötning (utan att blandas med avloppsslam) till biogas ger en restprodukt som kallas biogödsel. Med denna hantering är det enklare att säkerställa kvaliteten på restprodukten, som till exempel kan användas till gödsel på åkermark.

Resultatet av utredningen kan du läsa här.

BOA - en utredning från Käppala och SÖRAB

Käppalaförbundet tillsammans med SÖRAB har under år 2009 färdigställt en rapport om användandet av KAK, vilken tyder på att miljönyttan inte är så stor som man kan tro. Projektet heter BOA - Biologisk behandling av Organiskt matavfall med hjälp av Avfallskvarnar. Studierna visar att det organiska matavfallet börjar brytas ned redan i ledningsnätet, vilket fräter på ledningarna. När matavfallet väl når avloppsreningsverket, där det ska rötas, har mängden biogas som kan utvinnas minskat så pass att miljönyttan kan ifrågasättas.

Mer information om matavfall

För upplysningar om hur du tar hand om ditt matavfall på bästa sätt, kontakta Täby kommuns enhet för avfall och återvinning. Ytterligare information finns via länkarna i menyn till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-19