Bestämmelser - ABVA

"Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning" är namnet på de gällande regler som förkortat kallas ABVA.

ABVA TäbyABVA reglerar bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av VA-installationer, vattenmätare, vad man kan förvänta sig av dricksvattnet och vad man inte får släppa ut i avloppet. Kort sagt, ABVA reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Du kan läsa gällande ABVA i pdf-format eller beställa en häftad papperskopia av kommunens handläggare.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-19