Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Nästan allt vi äter och dricker innehåller vatten, och vi består själva till största delen av vatten.

DricksvattenVatten är mycket viktigt, för att inte säga nödvändigt, för oss när det gäller att hålla oss rena, tvätta kläder och annat. Vi använder vatten som transportmedel i våra avloppsledningar och vi använder vatten inom industrin som bland annat kylmedel. Kort sagt, vårt samhälle bygger på att vi har ständig tillgång till rent vatten.

Dricksvatten i Täby

I Täby gör vi av med cirka 4 miljoner kubikmeter dricksvatten per år, det vill säga ungefär 11 000 kubikmeter per dygn (1 kubikmeter = 1 000 liter).

En person som bor i Täby använder cirka 150 liter dricksvatten per dygn, som fördelas ungefär enligt följande:

  • 55 liter för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter för övrig användning.

Kommunens ledningsnät för dricksvatten är ungefär 30 mil långt och betjänar drygt 14 000 abonnenter, vilket motsvarar så gott som samtliga kommuninvånare. Ungefär 200 fastigheter i Löttingelund har eget huvudmannaskap för vatten och avlopp och endast ett knappt hundratal hushåll har egen brunn. Trycket i ledningarna varierar med relativ höjd och avståndet till närmaste vattenreservoar. Vattnets väg i ledningsnätet är normalt mindre än två dygn från vattenverket till konsumenterna.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-19