Hårdhet och pH

Vattnets hårdhetsgrad är ett mått på dess innehåll av kalcium och magnesium. Om vattnet är hårt kan kalk fällas ut i kaffebryggare, handfat och annat, och om det är mjukt ökar korrosionen i ledningar och på metalldetaljer i till exempel varmvattenberedare.

Vattnets hårdhet mäts i tyska grader, som betecknas °dH. Vattnet sägs vara hårt vid 10°dH eller högre, och mjukt vid 5°dH eller lägre. Det kommunala vattnet i Täby håller en totalhårdhet mellan 5 och 6°dH. Vid tvätt- eller diskmedelsdosering kan du med fördel dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning, bättre tvätt- och diskresultat samt skonar miljön.

Vattnet i Täby har ett pH på ungefär 8,2 det vill säga svagt basiskt. För surt vatten kan leda till ökad korrosion i ledningarna. Värdet håller sig gott och väl inom de värden som utgör Livsmedelsverkets krav.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-19