Vattenmätare

I Täby använder vi cirka 150 liter dricksvatten per person och dag. På ett år blir det omkring 55 000 liter per person. Vattnet används till att duscha, spola i toaletten, diska, tvätta, laga mat, dricka, vattna växter med mera.

VattenmätarePå varje fastighet mäts vattenförbrukningen med vattenmätare. Eftersom kommunen äger, sätter upp och kontrollerar mätaren, ska den vara placerad så att den är lättillgänglig för byte och avläsning. Fastighetsägaren eller kommunen läser av mätaren minst en gång om året. Fastighetsägaren ansvarar för att den inte utsätts för kyla eller yttre påverkan. Ventiler och kopplingar på båda sidor om mätaren tillhör fastigheten och ska ha god funktion när det är dags för mätarbyte, som genomförs enligt gällande bestämmelser.

Kontrollera temperaturen vid vattenmätaren

Under årets kalla månader är det viktigt att kontrollera att det är plusgrader i utrymmet där vattenmätaren är placerad, annars riskeras ispropp med avbrott i vattenleverans som följd. Dessutom kan rören gå sönder och vattenskador uppstå. Ibland kan vattenmätaren sitta i garage eller liknande, och då är det extra viktigt att kontrollera temperaturen.

Vattenmätaren - Täby kommuns VA-drift

Vattenmätaren kan ibland bli fuktig av kondens. Detta sker främst på sommaren och beror på de stora temperaturskillnaderna mellan luft och vatten. Problemet blir större vid stor vattenförbrukning, till exempel vid trädgårdsbevattning. Kondensen är helt naturlig och inget som behöver åtgärdas. Det är upp till varje fastighetsägare att torka torrt runt sin vattenmätare.

Utrymmet under vattenmätarens glas är normalt vattenfyllt. Det ska vara så och det är alltså inget fel på vattenmätaren. Ibland händer det att det bildas en luftbubbla under glaset. Detta påverkar inte vattenmätarens funktion.

Täby kommun samarbetar med Norrvatten när det gäller inköp, hantering och service av vattenmätare.

Om du har frågor om din vattenmätare eller om du tycker att den inte fungerar som den ska, kontakta Täby kommuns VA-drift.

Vattenförbrukningen - Roslagsvatten

Om du har frågor om din vattenförbrukning ska du vända dig till Roslagsvatten. Det är ett kommunägt bolag som sköter VA-debiteringen i Täby.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-11-07