Vattentryck

Trycket i vattenledningarna på din fastighet varierar med höjden över havet samt nivån i och avståndet till reservoarer och tryckstegringsstationer. I Täby finns ingen tryckstegringsstation men vi har en reservoar (Ensta vattentorn).

Ensta vattentornVattennivån i Ensta vattentorn varierar mellan 75 och 82 meter över havet. Nivån är aldrig lägre än 75 meter över havet. Om din fastighet ligger 20 meter över havet blir skillnaden 55 meter. I teorin motsvarar detta ett vattentryck på 5,5 bar eller 550 kPa. Detta tryck uppnås normalt i fastighetens förbindelsepunkt.

Ensta vattentorn rymmer cirka 9 000 kubikmeter. Vattentornet utjämnar trycket i vattenledningarna och fungerar som brandvattenreserv.

Täby kommun garanterar inte att ett visst vattentryck eller en viss volym dricksvatten per tidsenhet kan levereras.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-19