Vattenkvalitet

Dricksvattnet i Täby håller en hög och jämn kvalitet. Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet för att garantera att det är ett bra vatten som levereras. Samtliga kvalitetsmått håller sig gott och väl inom Livsmedelsverkets uppsatta krav. Vattenprover tas kontinuerligt både vid intaget till vattenverket och under beredningen samt även regelbundet i hushåll på representativa platser runt om i kommunen.

VattenkvalitetVattenproverna skickas för analys till Görvälnverket som har ett ackrediterat laboratorium. Görvälnverket är vattenverket som producerar vårt dricksvatten. Verket ägs av kommunförbundet Norrvatten.

Undersökningar - dricksvatten

I laboratoriet undersöks vattnets kemiska sammansättning och om vattnet innehåller mikroorganismer. Även vattnets lukt och smak testas. Vid klagomål på vattenkvaliteten tas ofta extra prover för att undersöka vad som kan ha orsakat problemen. Det görs även specialundersökningar vid behov. Det finns alltid en risk att kvaliteten tillfälligt försämras vilket då oftast beror på något fel i kommunens ledningsnät eller någonting inom den enskilda fastigheten.

Ämnen i dricksvatten

Dricksvatten innehåller inte bara vatten som man kan tro. Det innehåller även en hel del önskade och oönskade ämnen. Vad vattnet innehåller ger det dess smak och karaktär, och denna kan variera kraftigt beroende på bland annat var det hämtas och hur det renas.

Dricksvatten är livsmedel

Dricksvatten ur kallvattenkranen klassas som livsmedel. Därmed är det också reglerat vad kommunalt vatten får innehålla och inte. Varmvatten varken betraktas eller kontrolleras som livsmedel. Förhöjda halter av vissa ämnen kan förekomma och varmvattnet ska därför inte användas som dryck eller till matberedning.

Klor

Klor tillsätts efter det att vattnet renats. Detta görs för att undvika bakterietillväxt i ledningsnätet mellan vattenverket och konsumentens vattenkran. Kloret tillsätts bara som en extra försiktighetsåtgärd. Mikroorganismer som kan vara sjukdomsframkallande har oftast mycket svårt att tillväxa i den kalla och näringsfattiga miljö som råder i ledningsnätet. Personer som är allergiska mot klor kan lätt få bort det genom att tillsätta en mycket liten del askorbinsyra, C-vitamin.

Övriga ämnen

Metaller kan förekomma i vattnet, men det är inte så vanligt i kommunalt dricksvatten. En viss mängd koppar och järn kan förekomma på grund av att vattnet leds i rör av dessa material. Fluorid i rätt mängd motverkar karies, däremot är det inte bra om det blir för mycket. Nitrat i för hög halt kan vara mycket skadligt för små barn. Radon i vattnet kan orsaka strålningsskador och på sikt cancer. Inget av dessa ämnen finns i ohälsosamma halter i kommunalt dricksvatten eftersom detta är noga kontrollerat, men de kan absolut utgöra en hälsorisk för dem med egen brunn.

Frågor om vattenkvalitet

Om du har frågor om vattnets innehåll är du välkommen att kontakta Täby kommun. Du kan även kontakta Görvälnverkets laboratorium.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-19