Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige. Svenskt Vattens vision är: "Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster". Svenskt Vatten jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället.

Svenskt VattenSvenskt Vatten arbetar med allmänna vattentjänster inom följande områden:

  • Dricksvatten
  • Rörnät och Klimat
  • Avlopp och Miljö
  • Management

Under länkar i menyn till höger kan du läsa mer om Svenskt Vattens arbete. Nedan följer en kort sammanfattning.

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, och vi är beroende av ett konstant hälsosamt och rent vatten i tillräcklig mängd för att må bra. På Svenskt Vattens hemsida kan du hitta information om vattnets väg, från råvatten till dricksvatten i din kran.

Rörnät och Klimat

Inom området "Rörnät" hanteras frågor om de allmänna ledningsnäten för distribution av dricksvatten och avledning av spill- och dagvatten.

Avlopp och Miljö

Här finns samlad information, nyheter och verktyg för dig som jobbar med avlopp och miljö. Bland annat hittar du verktyg för uppströmsarbete och information om hur du går tillväga för att miljöcertifiera ditt slam med Revaq.

Management

Managementprocessen inom Svenskt Vatten ska speciellt ge råd inför utarbetande av flerårsplaner och verksamhetsplaner för Svenskt Vatten, ge synpunkter på ansökningar till Svenskt Vatten Utveckling (SVU), samt vara ett organ för utarbetande och förankring av Svenskt Vattens ståndpunkter inom managementområdet i vattentjänstsektorn.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-19