Nyheter företagare

Alla bloginlägg

2017-06-19

Förslag till avtalsförändringar för utförare inom social omsorg

Som ett led i att höja kvaliteten av vård och omsorg i Täby samt att göra det attraktivare för företag att teckna avtal med kommunen, föreslås vissa förändringar i avtal och uppföljning. Förslagen kommer att behandlas i socialnämnden i oktober 2017.

Läs hela inlägget