Start / Företagare / Effektivare och mer transparent uppföljning

Effektivare och mer transparent uppföljning

2017-05-04 14:59

Kommunens arbete med uppföljning av utförare inom området social omsorg kommer att förändras under 2017. Syftet är att uppföljningen ska bli mer effektiv, transparent och att invånarna ska känna sig trygga med att verksamheterna håller avtalad kvalitet. Dessutom bidrar det till att underlätta för företagandet i Täby kommun.

Under året kommer uppföljningen successivt att övergå från tillsynsenhetens tillsynsansvariga till kommunens avtalsförvaltare, som även kommer att ansvara för LOV-handläggningen. Samtidigt föreslås det vissa ändringar till nämnd som förväntas ta beslut i frågorna under tredje kvartalet 2017. Förslagen till förändringarna innebär bland annat att avtalstiderna förändras, uppföljningen kommer även att göras digitalt och blir mer transparent samt att bedömningsgrunderna blir tydligare och enklare att förstå.

Informationsmöte 15 juni

Välkommen till informationsmöte torsdag den 15 juni klockan 10:30-11:30 i nya kommunhuset, Esplanaden 3, Täby centrum. Representanter från kommunen berättar om föreslagna förändringar, vad dessa innebär för dig och din verksamhet och du får möjlighet att ställa frågor. Du behöver inte föranmäla dig.

Representanter från kommunen:

Claes Lagergren, Socialchef
Marie Tid, Avdelningschef äldreomsorg
Marie Bildhjerd, Avdelningschef funktionsnedsättning
Kotte Wennberg, Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Dani Razmgah, Projektledare
samt medarbetare från avtalsförvaltningen.

Välkommen!

Senast uppdaterad:2017-05-04