Start / Företagare / Förhandling om utbyggd kollektivtrafik i Täby

Förhandling om utbyggd kollektivtrafik i Täby

2016-02-29 09:45
Karta över Stockholmsregionen och förslag på ny infrastruktur. Förslag på nya kollektivtrafiksatsningar i Stockholmsregionen.

Utbyggd infrastruktur i Stockholmsregionen och höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö – Täby deltar i Sverigeförhandlingen för utbyggd kollektivtrafik i Täby.

Framtida infrastruktur

Sverigeförhandlingen är namnet på en statligt tillsatt arbetsgrupp med uppgift att förhandla om medfinansiering för infrastruktur- och trafiksatsningar med bland annat kommuner, regioner, städer och näringslivet. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.

Täby kommun är engagerad i den särskilt viktiga frågan om den framtida utbyggnaden av kollektivtrafiken. De två olika alternativ som ingår i Sverigeförhandlingen är antingen en förlängning av röd tunnelbanelinje fram till Täby centrum eller en förlängning av Roslagsbanan in till Stockholms centralstationvia Odenplan enligt nuvarande underlag.

Förutom flera andra viktiga satsningar i Stockholmsregionen som exempelvis tunnelbana till Lidingö och en östlig vägförbindelse mellan Nacka och Hjorthagen omfattar förhandlingen också satsningar på Höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Förhandlingarna började den 8 februari och den sista delrapporten ska vara klar den 1 juni i år. Delrapporten kommer att innehålla förslag till åtgärder i storstäderna inklusive finansieringsprinciper.

Senast den sista december 2017 ska förhandlarna i sin helhet vara färdiga.

Det fortsatta arbetet för Täby

Än är inte lösningen för Täby klar, Leif Gripestam kommunstyrelsens ordförande kommenterar det fortsatta arbetet i ett brev till inbjudna intressenter.

Den 8 februari presenterade Sverigeförhandlingen och dess ordförande HG Wessberg ett infrastrukturpaket för de storstadskommuner som visat intresse för och bedömts ha utarbetat ett gediget och väl underbyggt förslag. Formellt fick Täby således ett bud från staten. Tillskillnad från alla övriga projekt inom ramen för Sverigeförhandlingens arbete satte de inte ned foten i ett exakt förslag när det gäller nordostsektorn.

Sverigeförhandlingen säger att det antingen kan bli en förlängd Roslagsbana till Stockholms centralstation via Odenplan, eller en förlängd röd tunnelbana till Täby centrum. Detta är överraskande eftersom vi fram till i måndags har arbetat med nyttor som uppstår när gul tunnelbana från Arenastaden dras till nordostsektorn via Mörby, Roslags-Näsby, Täby centrum och Arninge.

Sverigeförhandlingen har inte tidigare antytt att inriktningen ändrats så att budget med röd tunnelbana skulle vara aktuellt. Röd tunnelbana saknar även en så kallad sucessivkalkyl som måste göras för att bättre säkerställa kostnadsbilden i ett långsiktigt tidsperspektiv. Enligt statens förhandlare kan ett sådant arbete vara klart runt 1 april och först då är det möjligt att få en mer tydlig inriktning på vilket objekt staten pekar ut.

Vad som är glädjande är dock att Täby finns med i det fortsatta arbetet och att staten har bestämt att de är viktig att medfinansiera det projekt som till slut utkristalliserar sig som det mest attraktiva ur restids- och bostadsnytta.

Under den närmaste tiden kommer Täby kommun att göra ett antal kompletterande utredningar och fördjupningar som avser de båda aktuella förslagen samt räkna om de nyttor som uppstår vid en röd tunnelbana till Täby istället för gul tunnelbana som vi hittills har räknat på.

Läs mer på Sverigeförhandlingens webbplats

Senast uppdaterad:2016-02-29