Start / Företagare / Informationsmöte om byggprojekten vid Roslags-Näsby 2017

Informationsmöte om byggprojekten vid Roslags-Näsby 2017

2017-02-01 16:36

Det är många som har frågor om de olika byggprojekten som pågår i Roslags-Näsby under året. Därför bjuder Täby kommun in till ett informationsmöte den 9 februari.

Ombyggnationen av trafikplats Roslags-Näsby, Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad och byggandet av nya stadsdelen som växer fram vid Roslags-Näsby station är några av flera projekt som kommer att kunna påverka exempelvis framkomligheten i området. Därför håller Täby kommun ett möte tillsammans med representanter från Trafikverket, SL och E.ON  – för att företagarna ska få chansen att ställa frågor och samtidigt kunna skapa sig en helhetsbild av vad som är på gång.

Än finns platser kvar. Senast den 6 februari vill vi ha ditt svar. Vi bjuder på kaffe och smörgås. 

När: Den 9 februari klockan 17-19.30.

Var: Scandic hotell i Roslags-Näsby.

Anmäl dig här.

Senast uppdaterad:2017-02-01