Start / Företagare / Markanvisningstävling för tre kvarter i Täby park

Markanvisningstävling för tre kvarter i Täby park

2016-08-30 13:15


 

Täby park ska bli ett levande och hållbart område med människan i centrum. Här ska det vara attraktivt att bo, arbeta och vistas. Vi vill erbjuda det goda stadslivet för alla. Med bra kommunikationer, endast 16 minuter till Stockholms city, befinner sig stadsdelen mitt i en växande region.

I ett första skede planerar kommunen att sälja mark motsvarande tre kvarter för bostadsändamål inom detaljplanen för Hästen 2 m.fl. Detaljplanen var ute på samråd under perioden 23/6 till 31/8 2016.

Kvarteren är planerade för att innehålla bostäder, verksamheter och kontor.

Försäljningen kommer ske genom en markanvisningstävling med tävlingsperiod i september-oktober 2016.

Anmäl ditt intresse för tävlingen

Läs mer om detaljplanerna för Hästen 2

Senast uppdaterad:2016-08-30