Start / Företagare / ”Under nästa år kommer vi utreda förutsättningarna för en Science Park i Täby”

”Under nästa år kommer vi utreda förutsättningarna för en Science Park i Täby”

2016-12-20 11:47

Täby kommun satsar på näringslivet och har mycket goda förutsättningar att bli en än mer strategisk plats för innovativa företag. Camilla Brodin (KD), ordförande i utskottet för arbetsmarknad och näringsliv, lyfter höjdpunkterna från 2016 och pekar ut de viktigaste utmaningarna för 2017.

Höjdpunkterna från 2016

Året 2016 kommer jag minnas tillbaka som ett spännande, utvecklande och framtidsinriktat år. Under våren genomförde kommunen för första gången ett sommarjobbstorg, där ungdomar och näringsliv samlades med sommarjobben i centrum. Ett tjugotal företag och över 300 ungdomar möttes, vilket resulterade i att en positiv plattform skapades mellan arbetsgivare och potentiella sommarjobbare. Denna aktivitet ska vi definitivt ta tillvara på och utveckla vidare till nästa år.

Under året har jag tillsammans med medarbetare från näringslivskontoret gjort många företagsbesök runt om i kommunen vilket har lett till värdefulla dialoger och samarbeten. Detta kommer vi fortsätta med och planerar att i januari-mars nästa år besöka 50 företag.  

De viktigaste utmaningarna för 2017

Under nästa år kommer vi utreda förutsättningarna för att etablera en Science Park i Täby där utbildning, forskning och näringsliv kan samverka. Det är en viktig utmaning då vi behöver välkomna en utvecklad arbetsmarknad för våra invånare och bli en än mer attraktiv kommun där du både kan bo och verka.

Redan idag har Täby ett starkt strategiskt läge i regionen med direktförbindelser via Roslagsbanan till KTH och Stockholms universitet. Just nu pågår Sverigeförhandlingen om att förlänga Roslagsbanan till Stockholms city via Odenplan. Dessutom arbetar vi för att bygga ut Roslagsbanan till Arlanda. Dessa satsningar gör att det ur ett näringslivsperspektiv finns mycket goda förutsättningar för kommunen att ligga i framkant och bli en än mer geografiskt strategisk plats för innovativa företag att etablera sig på och därmed skapar vi goda förutsättningar för ett framtida företagskluster.

Vad vi också tar med oss in i 2017 är att våra medborgare idag är mer digitala än vad vi i kommunen är och vår insikt är att vi måste jobba smartare för att skapa en samverkande och innovativ förvaltning. För att nå dit har jag och näringslivskontoret under året som gått tagit del av olika undersökningar, företagsbesök och berättelser som gör att vi blir än mer nyfikna på vad som väntar oss framöver.

Med det vill jag också säga – sträck på er företagare! Det är ni som utgör en stor del i att Täby växer till en framgångsrik och konkurrenskraftig kommun. Tack vare er skapas fler arbetstillfällen i kommunen som i förlängningen bidrar till vår välfärd.

Senast uppdaterad:2016-12-21