Start / Företagare / Upphandling

Upphandling

Täby kommun är en av de kommuner i Sverige som har högst andel köpt verksamhet. Vi gör regelbundet upphandlingar av varor och tjänster. Vi hoppas att du och det företag som du representerar vill delta i någon av våra upphandlingar.

Täby kommun välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar och att utmana verksamheter som vi idag utför själva. Upphandlingsenhetens upphandlingar sker i det elektroniska verktyget TendSign. Där kan du även lämna in ett elektroniskt anbud.

Hur sker upphandling i Täby kommun?
All upphandling i Täby kommun sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) och enligt kommunens policys och riktlinjer.

I Täby kommun finns en central upphandlingsenhet som ansvarar för kommunens övergripande upphandlingar. Upphandlingsenheten är även stöd för verksamheternas upphandlingar.

Avtalskatalogen

I Avtalskatalogen hittar du de flesta avtal som Täby kommun har med olika företag.

Aktuella upphandlingar

Alla Täby kommuns upphandlingar som just nu annonseras hittar du i länken aktuella upphandlingar här till höger.

STIC - Stockholms inköpscentral

Stockholms inköpscentral som bildades våren 2013, gör det möjligt för kommuner i Stockholmsregionen att samordna sina upphandlingar och att ingå i ett värdefullt nätverk med deltagare från kommunernas verksamheter.

Till att börja med ingick tre kommuner, Nacka, Täby och Vaxholm. I dagsläget har medlemsantalet mer än fördubblats och omfattar nu även Värmdö, Järfälla,  Lidingö och Solna.

STONO - samarbete mellan nordostkommunerna

Kommunerna inom Stockholm Nordost, Täby, Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Österåker och Vaxholm, har avtalat om ett fördjupat upphandlingssamarbete.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-09-07