Nyheter från Täby kommun

 1. 700 besökte jobbmässan i Täby 24 mars | 2017-03-28

  Till den lyckade jobbmässan 24 mars kom 700 besökare, som fick möjlighet att möta 34 arbetsgivare från olika branscher. Arbetsgivarna som var på plats sökte medarbetare inom bland annat vård och omsorg, förskola, skola, försäljning, lager, lokalvård m m.

 2. Granskning – planläggning av Täby IP/ Vikingavallen | 2017-03-28

  Planområdet ligger i Täby kyrkby mellan Hövdingavägen och Prästgårdsvägen och omfattas idag inte av någon detaljplan. Befintliga idrottsverksamheter, Täby IP och den intilliggande golfanläggningen säkras nu i ett planförslag som även möjliggör en utveckling av idrottsverksamheten med nya byggnader. I planförslaget ingår även ny radhusbebyggelse norr om idrottspaltsen.

 3. Fortsatt högsta kreditbetyg för Täby kommun | 2017-03-27

  Täby kommun har fortsatt kreditbetyg AAA. Det högsta betyget för välskötta och starka finanser som ett företag, en kommun eller ett land kan få av det internationella kreditratingföretaget Standard & Poor's.

 4. Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad: Förberedande arbeten mel... | 2017-03-24

  Arbetet på sträckan Täby kyrkby-Kragstalund kommer att utföras på dagtid och pågår från april till augusti 2017.

 5. Granskning - Detaljplaner för ny bebyggelse inom Täby park | 2017-03-23

  De två aktuella detaljplanerna är första etappen inom Täby parkområdet. Syftet med detaljplanerna är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter (handel, service, samlingslokaler etc.)

 6. Kort kurser på musikskolan 22/5-16/6 2017 | 2017-03-22

  Nu kan du anmäla dig till musikskolans kort kurser som pågår under v.22,23 och 24 (22/5-16/6).

  Information och anmälan till kurserna sker via  https://open24.ist-asp.com/taby/musik/Musik/Start . Sök på ”kort kurs”. Om du vill göra en anmälan behöver du vara inloggad med din E-legitimation/bank-id. För mer info om kort kurserna kontakta taby.kulturskola@taby.se eller ring 08-55559630.

 7. Plats för ännu fler företagare Hägerneholm | 2017-03-22

  Våren 2019 beräknas ett nytt hotell för företag vara klart. I hotellet kommer det att finnas både restaurang och gym som är öppet för alla besökare. Hotellet blir ett bra tillskott för boende och företagare i området.

 8. Trafikstörningar på E18 vid trafikplats Roslags-Näsby | 2017-03-20

  Trafikomledning på E18.

 9. VA-arbeten i Sandbrovägen i Roslags-Näsby | 2017-03-20

  VA-enheten i Täby kommun utför i samarbete med NCC renovering av vattenledning i Sandbrovägen med start 2017-03-21.

 10. Ny bro längs Centralvägen invigs onsdag 22 mars | 2017-03-17

  På onsdag invigs en ny gång- och cykelbro längs Centralvägen i Roslags-Näsby.