Nyheter från Täby kommun

 1. Roslagsbanan förlängs till city via Odenplan | 2017-03-30

  Kollektivtrafiken förbättras när det byggs fler bostäder. Idag har överenskommelse gjorts mellan de olika parterna i Sverigeförhandlingen, Storstadsförhandling Stockholm.

 2. Huvudbiblioteket i Täby är stängt 3-23 april | 2017-03-30

  Bibliotekshuset ska renoveras och huvudbiblioteket kommer flytta till tillfälliga lokaler i Täby centrums galleria. Biblioteket kommer därför vara stängt i tre veckor för att förbereda inför flytten.

 3. 700 besökte jobbmässan i Täby 24 mars | 2017-03-28

  Till den lyckade jobbmässan 24 mars kom 700 besökare, som fick möjlighet att möta 34 arbetsgivare från olika branscher. Arbetsgivarna som var på plats sökte medarbetare inom bland annat vård och omsorg, förskola, skola, försäljning, lager, lokalvård m m.

 4. Granskning – planläggning av Täby IP/ Vikingavallen | 2017-03-28

  Planområdet ligger i Täby kyrkby mellan Hövdingavägen och Prästgårdsvägen och omfattas idag inte av någon detaljplan. Befintliga idrottsverksamheter, Täby IP och den intilliggande golfanläggningen säkras nu i ett planförslag som även möjliggör en utveckling av idrottsverksamheten med nya byggnader. I planförslaget ingår även ny radhusbebyggelse norr om idrottspaltsen.

 5. Fortsatt högsta kreditbetyg för Täby kommun | 2017-03-27

  Täby kommun har fortsatt kreditbetyg AAA. Det högsta betyget för välskötta och starka finanser som ett företag, en kommun eller ett land kan få av det internationella kreditratingföretaget Standard & Poor's.

 6. Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad: Förberedande arbeten mel... | 2017-03-24

  Arbetet på sträckan Täby kyrkby-Kragstalund kommer att utföras på dagtid och pågår från april till augusti 2017.

 7. Granskning - Detaljplaner för ny bebyggelse inom Täby park | 2017-03-23

  De två aktuella detaljplanerna är första etappen inom Täby parkområdet. Syftet med detaljplanerna är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter (handel, service, samlingslokaler etc.)

 8. Plats för ännu fler företagare Hägerneholm | 2017-03-22

  Våren 2019 beräknas ett nytt hotell för företag vara klart. I hotellet kommer det att finnas både restaurang och gym som är öppet för alla besökare. Hotellet blir ett bra tillskott för boende och företagare i området.

 9. Trafikstörningar på E18 vid trafikplats Roslags-Näsby | 2017-03-20

  Trafikomledning på E18.

 10. Ny bro längs Centralvägen invigs onsdag 22 mars | 2017-03-17

  På onsdag invigs en ny gång- och cykelbro längs Centralvägen i Roslags-Näsby.

 1. 1
 2. 2
 3. 3