Nyheter från Täby kommun

 1. Granskning- Ny detaljplan för Näsby slott | 2017-08-14

  Detaljplanen för området kring Näsby slott är ute på granskning mellan den 14 augusti och 4 september 2017. Under granskningstiden finns planhandlingar tillgängliga på kommunens webbplats, i kommunhusets entré och på biblioteket i Näsbypark.

 2. Granskning- Ny detaljplan för fastigheten Viveln 102 m fl i ... | 2017-07-05

  Planområdet ligger i Skarpäng direkt söder om Milstensskolan och väster om Täbyvägen. Området är idag planlagt för småindustriändamål och prövas nu för möjligheten att uppföra ca 55 bostäder i par-, rad- och kedjehus.

 3. Townhouse Ullna allé är Årets stadsbyggnadsprojekt 2017 | 2017-06-20

  Utmärkelsen Årets stadsbyggnadsprojekt 2017 går till Townhouse Ullna allé. Moderna radhus med växthus som översta plan i vissa byggnader. Titania färdigställde radhusen 2016 och arkitekten är Thomas Sandell.

 4. 5:e klassare tycker till om Täbys framtida stadsutveckling | 2017-06-19

  Hur vill barn att områden inom Täby ska utvecklas och bli bättre? Det fick Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon och anställda på Trafik- och samhällsutvecklingskontoret reda på när elever från årskurs 5 i Byängsskolan kom på besök.

 5. Rosengården i Åkerbyparken är invigd | 2017-06-14

  Nu har nyrenoverade Rosengården i Åkerbyparken invigts. På plats fanns 200 deltagare, Brunnsoktetten spelade musik och stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon höll tal.

 6. Granskning - Planläggning för bostäder, handel och idrott på... | 2017-06-05

  Planområdet är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats och avgränsas av E 18 i norr och Skördevägen i sydost.  Arbete med att upprätta en detaljplan för området pågår. Totalt omfattar projektet ca 230 lägenheter, handel, idrottsverksamhet samt en naturpark.

 7. Programsamråd - nya bostäder vid Bromsen 11, Skarpäng | 2017-05-29

  Programområdet avser fastigheten Bromsen 11 och är beläget intill Täbyvägen i kommunens sydvästra del mot gränsen till Danderyds kommun. Området utgörs av en idag till stor del hårdgjord yta med en äldre industribyggnad som används av Täbys yrkesgymnasium som bedriver fordonsutbildningar. Programförslaget avviker från översiktsplanen som anger markanvändningen för platsen som i huvudsak arbetsplatser.

  Programförslaget redogör för en bebyggelse om ca 160 bostäder och innebär att befintlig industribyggnad rivs och att fastigheten istället möjliggörs för bostäder. Förslaget innehåller en bebyggelse i 2-6 våningar. För att möta omgivande bebyggelsestruktur föreslås byggnaderna inom kvarteret i en varierad skala med en skalmässig övergång från lägre radhus i väst till högre flerbostadshus i öst och norr.

 8. Samråd - program för Skarpäng centrum | 2017-05-29

  Målsättningen med programmet för Skarpäng centrum är att genom förtätning med bostäder, service och arbetsplatser utveckla Skarpäng centrum som knutpunkt för stadsdelarna Skarpäng, Ella gård och Ella park samt utveckla befintlig skolverksamhet inom området.

 9. Samråd - Ny detaljplan för Byle gård i Täby kyrkby | 2017-05-09

  På fastigheten bedrivs idag ett vårdboende. Den nya detaljplanen medger en utökad byggrätt och möjliggör därmed en komplettering av olika sorters kategoriboenden i form av vård-, äldre- och trygghetsboende och dylikt. Täby är en växande kommun där behovet av allmännyttig service kan variera över tid. För att i framtiden kunna ha en flexibel användning av fastigheten möjliggörs även förskoleverksamhet.

 10. Biltvättarhelgen: Tänk på miljön - välj biltvätten och tvätt... | 2017-04-21

  Om du fultvättar och tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och tar hand om vår miljö.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23