Nyheter från Täby kommun

 1. Kvalitetsarbete belönas - bonus till åtta äldreboenden i Täb... | 2017-02-27

  Kvaliteten inom särskilt boende för äldre är bättre än någonsin i Täby. Vid en ceremoni i kommunhuset 23 februari delades en nyinstiftad kvalitetsbonus ut till åtta äldreboenden i kommunen.

 2. Åtgärder med anledning av skyddsombudsstopp vid gruppboende ... | 2017-02-17

  Den 13 februari 2017 anmäldes direkt skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7§ AML (arbetsmiljölagen) vid kommunens gruppboende på Njords gränd i Täby kyrkby. Det innebär att allt arbete och arbetsuppgifter stoppats kring utåtagerande personer vid boendet.

 3. Attendo tar över Vårdproffsens hemtjänstverksamhet i Täby | 2017-01-24

  Från den 1 februari tar Attendo Sverige AB över AB Vårdproffsen Stockholms hemtjänstverksamhet i Täby.

   

 4. Ersta diakoni är ny ägare till HSB Omsorg | 2016-12-20

  HSB Omsorg tillhör nu en organisation som har vård och omsorg som kärnverksamhet.

 5. Kraftsamling mot våld i nära relationer | 2016-11-25

  I dag den 25 november firar Operation Kvinnofrid 20 år och har i samband med jubiléet tagit fram en ny strategi för Stockholms län.

 6. Företaget Kloiber Omsorg AB avvecklar sin hemtjänstverksamhe... | 2016-11-03

  Cirka 30 hemtjänstkunder i Täby berörs när företaget Kloiber Omsorg AB väljer att avveckla sin hemtjänstverksamhet för att istället satsa på att leverera rut-tjänster.

 7. Ny ersättningsmodell till utförare inom hemtjänsten | 2016-10-07

  Från och med oktober har Täby kommun infört en ny ersättningsmodell till utförare inom hemtjänsten. En ersättningsmodell som bygger på samma principer som tillämpas inom Stockholms läns landsting. Landstinget kallar detta för åtgärdsbaserad ersättning (prestationsbaserade ersättning).  Det betyder i Täby kommun att utföraren (hemtjänstföretaget) får ersättning för varje utförd insats istället för utförd tid.

 8. Tibblehemmet byggs om och får fler boendeplatser | 2016-07-28

  Tibblehemmet kommer att byggas om under hösten 2016. Badrummen blir större, buller från köket i allrummen kommer att åtgärdas och boendet kommer att få fler permanenta boendeplatser.

 9. Delar av Attundagården blir demensboende | 2016-07-28

  Som en del i utvecklingen av den framtida äldreomsorgen i Täby kommer några avdelningar på Attundagården att på sikt bli demensboende. Förändringen kommer att påbörjas under hösten 2016.

 10. Sinnenas trädgård på Ångarens äldreboende är invigd | 2016-06-21

  Den 15 juni invigdes den nya trädgården utanför Ångarens äldreboende i Näsbypark. Trädgården ska stimulera alla sinnen, alltså lukt, smak, syn, hörsel och känsel. 

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4