Nyheter från Täby kommun

 1. Ersta diakoni är ny ägare till HSB Omsorg | 2016-12-20

  HSB Omsorg tillhör nu en organisation som har vård och omsorg som kärnverksamhet.

 2. Kraftsamling mot våld i nära relationer | 2016-11-25

  I dag den 25 november firar Operation Kvinnofrid 20 år och har i samband med jubiléet tagit fram en ny strategi för Stockholms län.

 3. Företaget Kloiber Omsorg AB avvecklar sin hemtjänstverksamhe... | 2016-11-03

  Cirka 30 hemtjänstkunder i Täby berörs när företaget Kloiber Omsorg AB väljer att avveckla sin hemtjänstverksamhet för att istället satsa på att leverera rut-tjänster.

 4. Ny ersättningsmodell till utförare inom hemtjänsten | 2016-10-07

  Från och med oktober har Täby kommun infört en ny ersättningsmodell till utförare inom hemtjänsten. En ersättningsmodell som bygger på samma principer som tillämpas inom Stockholms läns landsting. Landstinget kallar detta för åtgärdsbaserad ersättning (prestationsbaserade ersättning).  Det betyder i Täby kommun att utföraren (hemtjänstföretaget) får ersättning för varje utförd insats istället för utförd tid.

 5. Tibblehemmet byggs om och får fler boendeplatser | 2016-07-28

  Tibblehemmet kommer att byggas om under hösten 2016. Badrummen blir större, buller från köket i allrummen kommer att åtgärdas och boendet kommer att få fler permanenta boendeplatser.

 6. Delar av Attundagården blir demensboende | 2016-07-28

  Som en del i utvecklingen av den framtida äldreomsorgen i Täby kommer några avdelningar på Attundagården att på sikt bli demensboende. Förändringen kommer att påbörjas under hösten 2016.

 7. Sinnenas trädgård på Ångarens äldreboende är invigd | 2016-06-21

  Den 15 juni invigdes den nya trädgården utanför Ångarens äldreboende i Näsbypark. Trädgården ska stimulera alla sinnen, alltså lukt, smak, syn, hörsel och känsel. 

 8. Täby deltar i nationell brukarundersökning för personer med ... | 2016-05-11

  Täby har i höstas tillsammans med cirka 50 andra kommuner deltagit i en testomgång för en brukarundersökning riktad mot vuxna personer med funktionsnedsättning. Under året planeras undersökningen göras i skarpt läge.

 9. Kommunen övertar driften av Attundagården | 2016-03-31

  Från och med september 2017 övertar kommunen driften av Attundagårdens vård- och omsorgsboende för äldre från HSB Omsorg AB.

 10. Företag tar över kommunens personliga assistans | 2016-03-11

  Nu är det klart vilket företag som tar över driften av kommunens personliga assistans från och med den 1 maj.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4