Nyheter från Täby kommun

 1. Pressmeddelande: Nu bygger vi entrén till Arninge | 2016-06-21

  Den 20 juni beslutade kommunfullmäktige i Täby kommun att tilldela TK Development markanvisning för entrén till Arninge centrum. Nu påbörjar kommunen tillsammans med TK Development planeringsarbetet för att utveckla kvarterets utformning.

  Den 20 juni beslutade kommunfullmäktige i Täby kommun om att tilldela TK Development markanvisning för entrén till Arninge centrum. Nu påbörjar kommunen tillsammans med TK Development  planeringsarbetet för att utveckla  kvarterets utformning.

 2. Grannsamverkansbilens eldsjäl Lars Björkman får 2015 års Try... | 2016-03-18

  Ett engagemang och initiativförmåga utöver det vanliga, så beskrivs årets Trygg i Täbystipendiat. Det är nu dags att dela ut Täby kommuns Trygg i Täby-stipendium till 2015 års förebyggare. Trygg i Täbys jury har utsett Täbybon Lars Björkman, som initierade och numera ansvarar för samverkansbilen som ökar tryggheten för alla Täbybor.

 3. Pressmeddelande: Goda resultat i Täby kommun! | 2016-02-05
  Bokslutet för Täby kommun år 2015 är nu klart och visar på ett väldigt gott resultat. Sammantaget uppgår överskottet till 184 miljoner kronor. Av dessa står nämnderna för ett samlat resultat om 120 miljoner kronor.
 4. Pressmeddelande: ICA köper attraktiv mark i Arninge | 2016-02-02

  Det blir ICA som förvärvar och utvecklar den första av de tomter Täby kommun säljer i Arninge handelsområde. Det stod klart efter måndagens styrelsemöte i det kommunala bolaget Täby Fastighets AB, då tilldelningsbeslutet fattades.

 5. Pressmeddelande: Patrick Ingö kommer att representera Täby i... | 2015-11-26

  Onsdagen den 25 november avgjordes den lokala delfinalen av Funkismello i Täby. Vinnaren blev Patrik Ingö med låten "Du swipa höger".

 6. Pressmeddelande: Ny driftentreprenör i Täby | 2015-10-12

  Peab blir ny entreprenör i Täby kommun från 1 juli 2016. Det står klart efter en ny upphandling som genomförts. Avtalstiden för det nya avtalet är fem år med möjlighet till tre års förlängning.

 7. Pressmeddelande: Samråd på hjul ska locka Täbyborna att tyck... | 2015-05-12

  Uppsökande verksamhet blir det när kommunen vill ha in synpunkter på planerna för galoppfältet – det nya Täby park. En vagn, fylld med information, kommer under de närmaste fyra veckorna att göra nedslag på olika ställen i kommunen. Tillgänglig för alla de som annars inte har möjlighet att lämna sina synpunkter.

 8. Pressmeddelande: Täby satsar på volymhandel | 2015-05-07

  Arninge handelsområde expanderar och bjuder in fler handelsaktörer. Samtidigt planeras för etablering av bostäder i närområdet och när en ny station för Roslagsbanan öppnar skapas en knutpunkt för flera nordostkommuner.

 9. Pressmeddelande: Ny kartapp visar vägen ut i naturen | 2015-04-28

  Den nya kartappen, Gröna kilar, ska göra det enklare att hitta ut i naturen och uppleva platser i några av länets grönområden. Framtagandet av appen har skett i bred samverkan mellan flera kommuner inom Stockholms län. Onsdagen den 29 april klockan 13.00 demonstreras appen vid Södersätra koloniområde i Sollentuna.

 10. Pressmeddelande: Täbys nya stadsdel får namnet Täby park | 2015-03-25

  Ut flyttar galoppfältet och in flyttar Täby park, en helt ny stadsdel med fokus på ett hållbart liv i stadsmiljö. Här planeras just nu för 6000 bostäder och cirka 5000 arbetsplatser. Första inflyttning beräknas till 2018.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5