Nyheter från Täby kommun

 1. Beläggningsarbetet på Hagvägen flyttas fram till 20 juni | 2017-06-14

  På grund av den nederbörd som kommit i vecka så har beläggningsarbetet på Hagvägen skjutits fram till tisdagen den 20 juni. Beläggningsarbetet var tidigare planerat till vecka 24.

 2. Avstängningar på E18 på grund av nattarbeten | 2017-06-14

  Trafiken som kör i södergående riktning mot Stockholm på E18 leds om via Grindtorpsvägen natten mellan den 15 och 16 juni.

 3. Beläggningsarbeten vid Dalvägen | 2017-06-08

  Under vecka 24 kommer asfalteringsarbeten att ske på Dalvägen. Arbetena kan periodvis påverka framkomligheten.

 4. VA-arbeten i Sandbrovägen i Roslags-Näsby | 2017-05-29

  VA-enheten i Täby kommun utför i samarbete med NCC renovering av vattenledning i Sandbrovägen med start 2017-03-21.

 5. Hägerneholmsvägen avstängd | 2017-05-15

  Hägerneholmsvägen är avstängd för trafik.

 6. Nattarbeten vid Roslags-Näsby station | 2017-04-24

  Arbetet med att bygga om Roslags-Näsby station går nu in i ett intensivt skede. SL:s entreprenörer utökar arbetstiden med två nätter i veckan fram till 23 juni.

 7. Mildare väder gör att arbetena längs Stockholmsvägen fortsät... | 2017-04-24

  Arbetet med Stockholmsvägens utbyggnad stannade när vintern kom. Nu sätter färdigställandet igång.

 8. Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad: Förberedande arbeten mel... | 2017-03-24

  Arbetet på sträckan Täby kyrkby-Kragstalund kommer att utföras på dagtid och pågår från april till augusti 2017.

 9. Trafikstörningar på E18 vid trafikplats Roslags-Näsby | 2017-03-20

  Trafikomledning på E18.

 10. Buller och avstängningar vid Roslags-Näsby station | 2017-03-17

  Arbetet med Roslags-Näsby station går in i ett intensivt skede. På onsdag nästa vecka stängs järnvägsövergången av.

 1. 1
 2. 2