Nyheter från Täby kommun

 1. Nya lokaler för Ung Teater fr.o.m. 6/3-17 | 2017-03-06

   

  Bibliotekshuset i Täby centrum ska renoveras under våren och sommaren och därför kommer kulturskolans teaterverksamhet (ung teater) att flytta till andra tillfälliga lokaler. 

 2. Måttenheter ger namn åt nya gator i Hägerneholm | 2017-03-06

  Kubikvägen, Volymvägen, Arealgränd, Hektargränd och Fredlunds väg är alldeles nya gatunamn i Hägerneholm.

 3. Huvudbiblioteket renoveras och flyttar tillfälligt in i Täby... | 2017-03-02

  Huvudbiblioteket i Täby ska renoveras. Under renoveringstiden kommer biblioteket att flytta till lokaler inne i Täby centrums galleria.

 4. Tyck till om Täbys framtida kollektivtrafik under mars | 2017-03-01

  Under mars finns det möjlighet att tycka till om kollektivtrafiken i Täby via en webbenkät på denna sida. Det är också möjligt att träffa tjänstemän och politiker för att lämna synpunkter.

 5. 300 lägenheter i Näsbypark klara under 2017 | 2017-02-28

  Redan nu pågår inflyttning till det nya bostadsområdet Stansen och Degeln i närheten av Norskogsbadet och Centralparken i Näsbypark.

   

 6. Granskning- Detaljplan för dubbelspårsutbyggnad, sträckan Tä... | 2017-02-28

  Kommunen och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) planerar tillsammans en ombyggnad av Roslagsbanan inom Täby kommun. Stora delar av Roslagsbanan är idag enkelspårig vilket innebär begränsningar i kapaciteten. Genom att bygga ut Roslagsbanan till dubbelspår genom Täby Kyrkby möjliggörs en tät och stabil tågtrafik med bättre tillgänglighet för resenärerna samt säkra passager över och under järnvägen. Detaljplaneområdet omfattar Roslagsbanans sträckning mellan Täby Kyrkby station och kommungränsen mot Vallentuna.

 7. Kvalitetsarbete belönas - bonus till åtta äldreboenden i Täb... | 2017-02-27

  Kvaliteten inom särskilt boende för äldre är bättre än någonsin i Täby. Vid en ceremoni i kommunhuset 23 februari delades en nyinstiftad kvalitetsbonus ut till åtta äldreboenden i kommunen.

 8. Granskning - planläggning för ny simhall i centrala Täby | 2017-02-24

  Planområdet ligger öster om galoppfältet station i anslutning till Bertorpsvägen. Syftet med planen är att att möjliggöra uppförande av en ny simhall med tillhörande parkering samt att säkerställa utrymme för framtida passager för gång och cykel.

 9. Täby växer för framtiden | 2017-02-21

  Att Täby har en viktig roll i Stockholmsregionens utveckling som en regional stadskärna märks tydligt. Just nu är kommunen i en mycket expansiv period. Framförallt syns det genom flera stora byggprojekt i kommunen, som till exempel Arninge-Ullna, Täby centrum, Roslags-Näsby och Täby park.

 10. Åtgärder med anledning av skyddsombudsstopp vid gruppboende ... | 2017-02-17

  Den 13 februari 2017 anmäldes direkt skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7§ AML (arbetsmiljölagen) vid kommunens gruppboende på Njords gränd i Täby kyrkby. Det innebär att allt arbete och arbetsuppgifter stoppats kring utåtagerande personer vid boendet.