Nyheter från Täby kommun

 1. Vägarbeten i Täby centrum | 2016-10-25

  Just nu pågår en hel del arbeten i Täby centrum. 

 2. Göran Elgfelts gata avstängd för trafik | 2016-10-25

  Göran Elgfelts gata i Täby centrum är avstängd för allmän trafik, och kommer att vara så tills Esplanaden är klar. Endast taxi, polis och utryckningsfordon får köra på gatan tills området är klart.

 3. Buskar och träd fälls vid trafikplats Roslags-Näsby | 2016-10-24

  Förarbetena inför ombyggnationen av trafikplatsen i Roslags-Näsby sätter igång.

 4. Detaljplanen för Västra Roslags-Näsby ställs ut | 2016-10-19

  På tisdagskvällen tog stadsbyggnadsnämnden beslut om utställning av detaljplanen för Västra Roslags-Näsby. Detaljplanen innehåller planer för cirka 1400 bostäder, en förskola, service och arbetsplatser.

 5. Ändrade gång- och cykelvägar under utbyggnaden av Roslagsban... | 2016-10-14

  Dubbelspårutbygganden av Kårstalinjen mellan Roslags-Näsby och Visinge påverkar vissa sträckor av gång- och cykelvägar längs med järnvägen. Här hittar du de alternativa rekommenderade vägarna.

 6. Täby kommun får statliga pengar för att minska växthusgaseff... | 2016-10-13

  Täby kommun får en och en halv miljon kronor i ekonomiskt stöd från Klimatklivet fram till 30 april 2018 för ett antal informationsaktiviteter i syfte att minska växthusgaseffekten.

 7. 13,1 miljoner för ökad tillgänglighet med fler lärare i Täby... | 2016-10-12

  I Täbys skolor ska ett tillgängligt lärande bidra till att varje elev når sin fulla potential utifrån sina förutsättningar och behov. Som en del i det utvecklingsarbetet kommer Täby kommun under läsåret 2016/17 att öka tillgängligheten ytterligare genom att det blir fler lärare i klassrummen.

 8. Många möjligheter att sortera avfall | 2016-10-11

  Sortera ditt avfall på rätt sätt och gör samtidigt miljön en tjänst.

 9. Jobbtorg 10 november för nyanlända i Täby | 2016-10-11

  Arbetsförmedlingen och Täby kommun genomför en rekryteringsmässa där nyanlända får möjlighet att möta och skapa kontakt med arbetsgivare. Kan du som arbetsgivare ta emot en praktikant eller har rekryteringsbehov?

 10. Ny ersättningsmodell till utförare inom hemtjänsten | 2016-10-07

  Från och med oktober har Täby kommun infört en ny ersättningsmodell till utförare inom hemtjänsten. En ersättningsmodell som bygger på samma principer som tillämpas inom Stockholms läns landsting. Landstinget kallar detta för åtgärdsbaserad ersättning (prestationsbaserade ersättning).  Det betyder i Täby kommun att utföraren (hemtjänstföretaget) får ersättning för varje utförd insats istället för utförd tid.