Nyheter från Täby kommun

 1. Färre tobaksförsäljare säljer till minderåriga | 2016-12-19

  Den 15 december genomfördes kontrollköp av tobak på samtliga försäljningsställen i Täby. Resultatet visar att endast en av 34 butiker sålde tobak till unga testköpare utan legitimation.

 2. Nytt projekt för gemenskap och delaktighet i samhället för n... | 2016-12-15

  Ideella organisationer och föreningar är en viktig arena för gemenskap och kontakter mellan människor. För nyanlända kan det ge möjligheter att träna språk, förbättra sin hälsa och utöka sina sociala nätverk. Det kan i sin tur leda till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Genom att fler möts skapas ett inkluderande samhälle för alla.

 3. Många Täbybor är nöjda med sin kommun | 2016-12-15

  Invånarna i Täby är generellt mer nöjda med sin hemkommun än genomsnittet. Det framgår när Statistiska Centralbyrån har frågat invånare i 136 av landets kommuner om hur nöjda de är med kommunen som en plats att leva och bo på, kommunens olika verksamheter och medborgarnas inflytande på kommunala beslut.

 4. Sprängningsarbeten pågår söder om Ensta station | 2016-12-14

  I veckan började sprängningsarbetena i samband med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad. Arbetena kommer att fortsätta från och till, fram till mitten av mars.

 5. Hållbarhet i fokus för Täbys nya kommunhus | 2016-12-13

  Från utsidan har det sett ut som kommunhuset har varit klart sedan länge, men på insidan pågår det fortfarande febril verksamhet med uppåt 150 byggnadsarbetare på plats varje dag.

 6. Täbyföretag utnämnda till Gaseller av Dagens industri | 2016-12-06

  Varje höst utser Dagens industri Sveriges mest snabbväxande företag till Gaseller. I år blev sex företag i Täby utnämnda.

 7. Sopor och sortering under helgerna | 2016-12-04

  Presentpapper, kartonger och julgranar. Under jul och nyår blir det ofta mer avfall än normalt. Sortera rätt, släng inte mat i onödan och återvinn om du vill göra miljön en tjänst. 

 8. Avstängningar i samband med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggn... | 2016-11-30

  Den 7 och 8 januari stängs all trafik av på Kårsta- och Österskärslinjerna.  Kårstalinjen fortsätter att vara avstängd till augusti och i juni är det resenärerna längs Österskärlinjen som måste hitta nya resvägar.

 9. Täby prästgård nytt naturreservat | 2016-11-30

  Det gamla odlingslandskapet kring Täby prästgård har blivit naturreservat enligt beslut av länsstyrelsen i november. Området har en rik flora med många forn- och kulturlämningar och dessa värden ska nu vårdas för framtiden.

 10. Verksamhetsplan och budget 2017 beslutad | 2016-11-28

  Den 28 november beslutade kommunfullmäktige i Täby kommun om verksamhetsplan och budget för 2017.