Nyheter från Täby kommun

 1. Täby prästgård nytt naturreservat | 2016-11-30

  Det gamla odlingslandskapet kring Täby prästgård har blivit naturreservat enligt beslut av länsstyrelsen i november. Området har en rik flora med många forn- och kulturlämningar och dessa värden ska nu vårdas för framtiden.

 2. Verksamhetsplan och budget 2017 beslutad | 2016-11-28

  Den 28 november beslutade kommunfullmäktige i Täby kommun om verksamhetsplan och budget för 2017.

 3. Kraftsamling mot våld i nära relationer | 2016-11-25

  I dag den 25 november firar Operation Kvinnofrid 20 år och har i samband med jubiléet tagit fram en ny strategi för Stockholms län.

 4. Mötesplatser och aktiviteter för ungdomar vid Täby centrum | 2016-11-22

  I vår öppnar en ny mötesplats vid Täby torg för dig som är 15–19 år. Mötesplatsen kommer att erbjuda en trygg, rolig och kreativ miljö där du kan göra aktiviteter och utveckla förmågor.

 5. Nu bygger vi Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen | 2016-11-21

  Hägerneholm växer och inom några år kommer det att finnas 1100 nya bostäder i området. Behovet av förskole- och skolplatser är därmed stort i Hägerneholm. Nu har byggbolaget Arcona får uppdraget att projektera och bygga skolan och hallen. Projektet ska drivas i samverkan med kommunen.

 6. Täby ökar konkurrenskraften för förskolan | 2016-11-18

  Förskolorna i Täby kommun håller redan i dag hög kvalitet och bedriver en verksamhet som både föräldrar och barn uppskattar och är nöjda med. Det visar kommunens tillsyn och uppföljning av 80 fristående och tre kommunala förskolor i Täby. Antalet barn ökar i takt med att Täby och hela Stockholmsregionen växer. En utmaning framöver blir att fortsatt rekrytera och behålla kompetent personal för att även kommande år öka kvaliteten i förskolorna i Täby.

 7. Detaljplanen för Näsby slott ställs ut för samråd | 2016-11-16

  På tisdagskvällen 15 november tog stadsbyggnadsnämnden beslut om samråd om detaljplanen för Näsby slott. Detaljplanen ska möjliggöra en nybyggnation omfattande cirka 250 nya bostäder bestående av lägenheter, parhus, enfamiljshus samt cirka 120 seniorbostäder. Planen möjliggör även ett vård-och omsorgsboende samt säkerställer att pågående verksamheter kan utvecklas.

 8. Täby kommun informerar att det inte längre är möjligt att ta... | 2016-11-15

  Kommunstyrelsen i Täby kommun beslutade den 14 november 2016 att informera Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, arbetsmarknads- och etableringsministern samt justitie- och migrationsminstern att Täby kommun inte kommer att kunna ta emot nyanlända som anvisas i den takt och i den utsträckning som anvisningslagen kräver.

 9. Välkommen på öppna hus inför skolvalet | 2016-11-14

  Snart är det dags att välja skola inför läsåret 2017/2018. För att underlätta inför skolvalet håller kommunala och fristående skolor i Täby öppet hus. Två skolor som håller öppet hus den här veckan är den kommunala Byleskolan och den fristående Hägernäs strandskolan.

 10. Täby fjärrvärmeverk invigt - första fjärrvärmenätet med fri ... | 2016-11-14

  I lördags invigdes Täby fjärrvärmeverk av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam, tillsammans med representanter från E.ON Värme, som driver det, och de bostadsrättsföreningar, som är huvudägare till denna fjärrvärmeanläggning i Arninge.