Nyheter från Täby kommun

 1. Nattarbeten vid Ensta station | 2016-05-31

  Inför utbyggnaden av Roslagsbanan kommer SL:s entreprenör att utföra arbeten vid den södra övergången vid Ensta station.

 2. Samråd - ny bebyggelse söder om E18, invid Viggbyholms trafi... | 2016-05-31

  Planområdet har bedömts som lämpligt att pröva för utbyggnad för verksamheter och bostäder. Planen syftar till att möjliggöra för uppförande av ny kvartersbebyggelse i området bestående av handel och idrottsverksamhet, samt av bostäder i form av flerbostadshus och radhus. I översiktsplanen ingår området som en del i ett utvecklingsområde för i huvudsak verksamheter.

 3. Ny skola för 600 elever i Hägerneholm | 2016-05-26

  Kommunfullmäktige har tagit beslut om ny förskola, skola och idrottshall i Hägerneholm.

 4. Underhållsarbeten felanmälan-appen | 2016-05-24

  På grund av tidigare underhållsarbete kan det vara problem att använda felanmälan-appen för tillfället. Felsökning pågår. Vid problem med att använda appen kan det fungera att avinstallera appen för att installera om den på nytt.

 5. Rensningar av vattenpesten vid Rösjöbadet | 2016-05-20

  Under veckan gjordes manuella insatser med lyckat resultat för att få bort vattenpesten vid Rösjöbadet.

 6. Samråd – planläggning av Täby IP/ Vikingavallen | 2016-05-18

  Planområdet ligger i Täby kyrkby mellan Hövdingavägen och Prästgårdsvägen och omfattas idag inte av någon detaljplan. Befintliga idrottsverksamheter, Täby IP och den intilliggande golfanläggningen säkras nu i ett planförslag som även möjliggör en utveckling av idrottsverksamheten med nya byggnader. I planförslaget ingår även ny radhusbebyggelse norr om idrottspaltsen.

 7. Intensivt arbete för att möta bostadsbehovet för nyanlända | 2016-05-16

  Just nu arbetar kommunen intensivt med att utreda olika möjligheter för att lösa det kommande behovet av bostäder för nyanlända. En av lösningarna är så kallade modulhusbostäder.

 8. Trädfällning i Rosengården som ett led i Åkerbyparkens renov... | 2016-05-16

  Tisdagen den 17 maj kommer arbetet med att fälla träd påbörjas i Rosengården.

 9. Åtgärder av vattenpest vid Rösjöbadet | 2016-05-13

  Rösjöbadet, strandbadet vid Rösjön i Skarpäng, har drabbats av vattenpest.