Nyheter från Täby kommun

 1. Är du Täby kommuns nya chef för kontaktcenter? | 2016-08-26

  Täby kommun växer och utvecklas, just nu är vi 68 000 invånare med sikte på att vara 10 000 fler om fem år. Det innebär nya bostäder, fler arbetsplatser, utbyggd infrastruktur men också ett utvecklat serviceutbud.

 2. Utvecklingen av Västra-Roslags Näsby | 2016-08-19

  På västra sidan av Roslags-Näsby station kommer en ny stadsdel att växa fram med hållbarhet i fokus. Här planeras cirka 1200 bostäder av varierande arkitektur och karaktär. Stadsdelen kommer att erbjuda en trivsam stadsmiljö med torg, stadspark, uteserveringar och handel.

 3. Hermine Kellers skulptur "Vänner" får temporär placering i K... | 2016-08-19

  På grund av ombyggnationen av Roslags-Näsby station kommer statyn utanför Tempo på Östra Banvägen att flyttas. Under byggtiden återfinns Hermine Kellers skulptur "Vänner" i Konvaljparken vid Kanalvägen i Roslags-Näsby.

 4. Ge asylsökande möjlighet att stanna i sina kommuner | 2016-08-17

  Täby och 16 andra kommuner som har så kallade asylboenden har tisdagen 16 augusti skrivit till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att de som bor på asylboenden i kommunen ska kunna erbjudas möjligheten att stanna i just den kommunen där de har bott i väntan på besked om sin asylansökan om att stanna i landet.

 5. Skolstarten närmar sig för skolorna i Täby | 2016-08-12

  Nästa vecka är det skolstart för många av skolorna i kommunen och hösten börjar snart på riktigt. Därför samlades, i torsdags i en fullsatt Tibble teater, de kommunala skolornas lärare och skolledare för att sätta igång höstterminen och tillsammans starta det nya läsåret 2016/2017 för att välkomna alla elever tillbaka till ett nytt spännande läsår.

 6. Täby seniorcenter flyttar till nya lokaler vid årsskiftet | 2016-08-11

  Täby seniorcenter är en öppen kommunal verksamhet där du kan träffa andra seniorer, vara med på någon av de olika fysiska aktiviteterna eller delta i någon av våra studiecirklar. I dagsläget besöker 600-700 personer seniorcenter varje vecka. Antalet besökare blir fler och fler, och möjligheten för verksamheten att växa mer i de nuvarande lokalerna finns inte.

 7. Elever och lärare positiva till årets sommarskola på Åva | 2016-08-11

  I sommar har flitens lampa lyst i flera klassrum på Åva gymnasium. För åttonde året i rad har elever som bor i Täby fått möjlighet att gå i sommarskola. Drygt 150 elever från årskurs 6 upp till gymnasiet har passat på att förbättra sina kunskaper för att stå rustade inför hösten. Vissa har arbetat för att nå kunskapskraven inom ett specifikt ämne och andra har arbetat för att stärka sina kunskaper i svenska språket.

 8. Avverkning av träd i Roslags-Näsby | 2016-08-09

  På grund av omläggningen av Norrvattens ledning kommer de sex lönnarna utanför Tempo på Östra Banvägen att tas ned under vecka 33.

 9. Träffpunkt Kemistvägen 8 öppnar 4 augusti | 2016-08-01

  Den 4 augusti öppnar Träffpunkt Kemistvägen 8. Här ska asylsökande kunna delta i aktiviteter som bidrar till integration och en meningsfull vardag samt inspireras till nya vänskaper och utbyte mellan olika nationaliteter.

 10. Tibblehemmet byggs om och får fler boendeplatser | 2016-07-28

  Tibblehemmet kommer att byggas om under hösten 2016. Badrummen blir större, buller från köket i allrummen kommer att åtgärdas och boendet kommer att få fler permanenta boendeplatser.