Nyheter från Täby kommun

 1. Delar av Attundagården blir demensboende | 2016-07-28

  Som en del i utvecklingen av den framtida äldreomsorgen i Täby kommer några avdelningar på Attundagården att på sikt bli demensboende. Förändringen kommer att påbörjas under hösten 2016.

 2. Trafiken åter igång på Roslagsbanan | 2016-07-19

  Enligt SL är nu trafiken åter igång efter gårdagens stopp på Roslagsbanan mellan Kårsta och Roslags Näsby. Anledningen till stoppet var en nedriven kontaktledning.

 3. Nu är det rötmånad och risken för matförgiftning ökar | 2016-07-18

  Om du misstänker att du blivit sjuk av mat du ätit på restaurang eller handlat i butik är det viktigt att du hör av dig till oss på miljökontoret så snabbt som möjligt. Du får vara anonym. Vi försöker ringa in eventuell smittkälla och om möjligt ta prov på den mat som serverats eller sålts.

 4. Inställd trafik på Roslagsbanan mellan Kårsta och Roslags Nä... | 2016-07-18

  Buss ersätter tågtrafiken på Kårstalinjen mellan Roslags Näsby och Kårsta på grund av nedriven kontaktledning.

 5. Lyktans särskilda boende och dagverksamhet avvecklas som en ... | 2016-07-11

  Verksamheten vid Lyktans särskilda boende och dagverksamhet för äldre har funnits i flera år. För närvarande deltar 48 personer i dagverksamheten och 19 äldre bor på Lyktans särskilda boende.

 6. Hundlekplatsen färdigställd | 2016-07-08

  Nu är norra Byängsparkens (nära Ensta krog) hundlekplats färdigställd. Här kan hundarna släppas lösa för lek, motion, socialisering och träning samtidigt som det är tänkt att bli en trevlig mötesplats för alla hundägare.

 7. Nattarbeten på Stockholmsvägen | 2016-07-07

  Inför utbyggnaden av Roslagsbanan kommer SL:s entreprenör att utföra arbeten längs Stockholmsvägen.

 8. Ny driftentreprenör gata och park | 2016-07-01

  Fredagen den 1 juli börjar Peab som ny driftentreprenör i kommunen. Peab kommer att ansvara för drift och underhåll av kommunens gator och parker. Avtalstiden för det nya avtalet är fem år med möjlighet till tre års förlängning.

   

 9. Omläggning av vattenledning i Roslags-Näsby | 2016-07-01

  Nästa vecka tas delar av Östra Banvägen i anspråk på grund av omläggnigen av Norrvattens ledning i Roslags-Näsby.

 10. Nu börjar arbetet med ny gång- och cykelbana längs Stockholm... | 2016-06-30

  Inför Roslagsbanans utbyggnad kommer SL:s entreprenör Svenska Väg, på uppdrag av Täby kommun, utföra arbeten längs Stockholmsvägen på sträckan mellan Attundavägen och Turebergsvägen.