Nyheter från Täby kommun

 1. Arbetet med asfaltsbeläggningen på Stockholmsvägen justeras | 2017-07-07

  Beläggningen av asfalt på Stockholmsvägen som genomförts i SL:s regi har inte levt upp till önskvärd standard och kvalitet. Justeringar kommer ske på flera ställen längs Stockholmsvägen tills slutresultatet lever upp till kraven som ställs för en bra väg.

 2. Granskning- Ny detaljplan för fastigheten Viveln 102 m fl i ... | 2017-07-05

  Planområdet ligger i Skarpäng direkt söder om Milstensskolan och väster om Täbyvägen. Området är idag planlagt för småindustriändamål och prövas nu för möjligheten att uppföra ca 55 bostäder i par-, rad- och kedjehus.

 3. VA-arbeten i Strömvägen i Skarpäng | 2017-07-05

  Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering av vattenledning i Strömvägen i Skarpäng med start vecka 31-2017. Arbetet beräknas pågå fem veckor.

 4. Avfart från E18 avstängd | 2017-07-04

  Natten mot torsdag den 6 juli kommer avfarten från E18 i norrgående riktning i trafikplats Roslags-Näsby att vara avstängd. Avstängningen startar kl. 22:00 den 5 juli och pågår till kl. 05:00 den 6 juli.

   

 5. VA-arbeten i södra Viggbyholm | 2017-06-29

  VA-enheten i Täby kommun utför i samarbete med NCC renovering av spillvattenledningar i södra Viggbyholm under perioden 2017-08-07 till 2017-09-22. Berörda vägar är Granitvägen, Sippvägen, Rospiggsvägen och Röhällsvägen.

 6. Nytt trygghetsboende, nya vårdbostäder och en ny förskola i ... | 2017-06-29

  Täby växer och i Roslags-Näsby kommer minst 1400 nya bostäder byggas. Det är nu klart vilka som vann Täby kommuns markansvisningstävling i Roslags-Näsbys södra del för bygget av förskola för 120 barn, 64 trygghetsbostäder och ett vårdboende med 95 platser

 7. Turbundna resor under sommaren | 2017-06-28

  Mellan 3 juli och 20 augusti kommer företaget DRT solutions att ta emot beställningar och samordna driften för persontransporter i Täby. Upphandlingen av leverantör för höstens resor är ännu inte klar.

 8. Sommarstängt på Täby kulturskola | 2017-06-27

  Expeditionen har stängt fr.o.m. 29/6 och öppnar igen den 7/8. Stängt för utbildning den 8/8.

 9. Bergtorpsparkeringen renoveras 4 juli till 11 augusti - till... | 2017-06-26

  Bergtorpsparkeringen renoveras och moderniseras under sommaren. Du som har bil där måste flytta den senast 4 juli. Under ombyggnationen som beräknas pågå fram till den 11 augusti erbjuder kommunen en tillfällig parkering på den grusade fotbollsplanen vid Järnvägsallén.

 10. Öppet hus på Täby kulturskola | 2017-06-26

  Den 16/9 kl 13.00-16.00 har vi öppet hus.

  Prova på instrument, invigning av teaterns nya lokaler, konst workshop m.m.