Nyheter från Täby kommun

 1. Rivningsarbeten vid Biblioteksgången | 2016-01-29

  I februari påbörjas rivningsarbeten vid Biblioteksgången i Täby centrum.

 2. Täby Park Hotell görs om från ankomstboende till asylboende | 2016-01-26

  Migrationsverket omvandlar ankomstboendet på Täby Park Hotell till asylboende. Migrationsverkets plan är att det sker från den 1 februari. Det handlar om cirka 500 platser som ska användas som boende för asylsökande under prövningstiden.

 3. Resurscentrum mot hedersrelaterat våld blir permanent | 2016-01-14

  Stockholms läns kommuner, landstinget och polisen har under tre år haft ett projekt för att hjälpa unga att kunna leva utan hedersrelaterat våld och förtryck.

 4. Tips vid fryst matavfall | 2016-01-12

  Nu när temperaturen skiftar ökar risken för att matavfallspåsarna ska frysa fast. Använd biohyllan, håll matavfallet så torrt som möjligt och försök gärna lossa påsarna inför hämtning. 

 5. Kom och åk skridskor på Täby torg | 2016-01-05

  Från och med idag, tisdag, är det fritt fram att skrida fram på den färdigställda isbanan på Täby torg.

 6. Grattis Löttingelundsskolan som vann på lite svinn | 2015-12-22

  57 skolor och 20 000 elever på skolor i norrort har under en vecka kämpat med att minska sitt matsvinn. Bäst lyckades Löttingelundsskolan med att bara kasta 2,58 gram mat per elev och dag. Drakskeppskolan var näst bäst med 3,26 gram.

   

 7. Avlösarservice och ledsagarservice i kommunal regi avvecklas | 2015-12-18

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2015 fattade fullmäktige beslut om att avveckla kommunens ledsagarservice och avlösarservice i kommunal regi.

 8. Ankomstboende i Täby park blir asylboende | 2015-12-18

  Med anledning av det stora antalet flyktingar som kommer till Sverige har behovet av boenden till flyktingarna ökat. Migrationsverket har under hösten sett över sina olika behov av boenden och av den anledningen bestämt att ankomstboendet (korttidsboendet) i Täby park kommer att omvandlas till ett asylboende.

 9. Alltför många försäljningsställen i Täby säljer cigaretter t... | 2015-12-17

  Den 3 december genomförde Trygg i Täby kontrollköp av tobak på samtliga försäljningsställen i Täby och resultatet visar att 17 försäljningsställen av 35 sålde cigaretter till 18-åringar utan legitimation.