Nyheter från Täby kommun

 1. Ankomstboende i Täby park blir asylboende | 2015-12-18

  Med anledning av det stora antalet flyktingar som kommer till Sverige har behovet av boenden till flyktingarna ökat. Migrationsverket har under hösten sett över sina olika behov av boenden och av den anledningen bestämt att ankomstboendet (korttidsboendet) i Täby park kommer att omvandlas till ett asylboende.

 2. Alltför många försäljningsställen i Täby säljer cigaretter t... | 2015-12-17

  Den 3 december genomförde Trygg i Täby kontrollköp av tobak på samtliga försäljningsställen i Täby och resultatet visar att 17 försäljningsställen av 35 sålde cigaretter till 18-åringar utan legitimation.

 3. Skridskoåkning på Täby torg | 2015-12-17

  Damma av skridskorna - vid årsskiftet kan du åka grillor på nya skridskobanan på Täby torg.

 4. Ankomstboende kan bli asylboende | 2015-12-11

  Täby kommun har under veckan kontaktats av Migrationsverket som meddelat att de har för avsikt att omvandla ankomstboendet i Täby park till ett asylboende. Kommunen har bett om ett möte med Migrationsverket nästa vecka för att få mer information om Migrationsverkets planer och för att vi ska kunna planera vår egen verksamhet. Mötet blir i mitten av veckan.

 5. Kvalitetsbonus införs i särskilt boende för äldre | 2015-12-07

  Som ett led i att ständigt utveckla och förbättra omsorgskvaliteten för äldre personer som bor i särskilt boende, inför kommunen en modell med kvalitetsbonus.

 6. Nya toppresultat i skolorna i Täby | 2015-12-04

  Vi ser fortsatta toppresultat  i Täbys skolor. Det visar nya nationella resultat som presenterades i veckan.

 7. Angående utskick från Uppsala universitet | 2015-12-01

  Tro inte allt ni läser!

  Täby kommun har mycket begåvade skolelever men att de redan nu skulle vara antagna till lärarutbildningen i Uppsala är inte riktigt sant. Vykortet som kom i brevlådan berodde på ett missöde i tryckeriet.

 8. Kommunen satsar på att höja kompetensen inom äldreomsorgen | 2015-12-01

  Under 2016 och 2017 kommer 1,4 miljoner kronor att satsas på en förlängning av Omvårdnadslyftet.

 9. Kunskapsskolan utökar med årskurs 4-5 | 2015-11-30

  Kunskapsskolan Täby startar årskurs 4 och 5 till hösten 2016 och omfattar därmed årskurs 4-9.

 10. Medvind för Åva gymnasium | 2015-11-27

  Under veckan som gått har Åva gymnasium blivit prisat på flera sätt. Åvas skoltidning Cumulus har blivit utsedd till årets skoltidskrift och Åvas elevkår till årets nykomling bland alla elevkårer i Stockholmsregionen. Dessutom har skolinspektionens inspektionsrapport kommit där inga brister är noterade.