Nyheter från Täby kommun

 1. 300 lägenheter i Näsbypark klara under 2017 | 2017-02-28

  Redan nu pågår inflyttning till det nya bostadsområdet Stansen och Degeln i närheten av Norskogsbadet och Centralparken i Näsbypark.

   

 2. Granskning- Ny detaljplan för Enhagens industriområde | 2017-02-28

  Planområdet ligger söder om Lidl:s fastighet och angränsar till Danderys kommun i söder och Täbyvägen i väster. Området omfattas idag av detaljplan S220 som medger markanvändningen kontor och småindustri.  I ny detaljplan prövas  lämpligheten för en mer flexibel markanvändning, såsom skola, verksamheter och tillfällig vistelse. Kontor föreslås fortsätta tillåtas i ny detaljplan.

 3. Granskning- Detaljplan för dubbelspårsutbyggnad, sträckan Tä... | 2017-02-28

  Kommunen och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) planerar tillsammans en ombyggnad av Roslagsbanan inom Täby kommun. Stora delar av Roslagsbanan är idag enkelspårig vilket innebär begränsningar i kapaciteten. Genom att bygga ut Roslagsbanan till dubbelspår genom Täby Kyrkby möjliggörs en tät och stabil tågtrafik med bättre tillgänglighet för resenärerna samt säkra passager över och under järnvägen. Detaljplaneområdet omfattar Roslagsbanans sträckning mellan Täby Kyrkby station och kommungränsen mot Vallentuna.

 4. Kvalitetsarbete belönas - bonus till åtta äldreboenden i Täb... | 2017-02-27

  Kvaliteten inom särskilt boende för äldre är bättre än någonsin i Täby. Vid en ceremoni i kommunhuset 23 februari delades en nyinstiftad kvalitetsbonus ut till åtta äldreboenden i kommunen.

 5. Granskning - planläggning för ny simhall i centrala Täby | 2017-02-24

  Planområdet ligger öster om galoppfältet station i anslutning till Bertorpsvägen. Syftet med planen är att att möjliggöra uppförande av en ny simhall med tillhörande parkering samt att säkerställa utrymme för framtida passager för gång och cykel.

 6. Täby växer för framtiden | 2017-02-21

  Att Täby har en viktig roll i Stockholmsregionens utveckling som en regional stadskärna märks tydligt. Just nu är kommunen i en mycket expansiv period. Framförallt syns det genom flera stora byggprojekt i kommunen, som till exempel Arninge-Ullna, Täby centrum, Roslags-Näsby och Täby park.

 7. Åtgärder med anledning av skyddsombudsstopp vid gruppboende ... | 2017-02-17

  Den 13 februari 2017 anmäldes direkt skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7§ AML (arbetsmiljölagen) vid kommunens gruppboende på Njords gränd i Täby kyrkby. Det innebär att allt arbete och arbetsuppgifter stoppats kring utåtagerande personer vid boendet.

 8. Arninge-Ullna deltar i Citylab Action – ett forum för hållba... | 2017-02-15

  Arninge-Ullna ska bli en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Det kan till exempel handla om att bygga och planera för minskad klimatpåverkan och att underlätta för de boende och verksamma att göra hållbara val. I Arninge-Ullna ska det vara lätt att göra rätt!

 9. Nattarbeten vid Roslags-Näsby station | 2017-02-09

  En ny gång- och cykelbro kommer att lyftas på plats längs Centralvägen. Ett arbete som sker på natten mellan den 14 och 15 februari.

 10. Smalare körfält på bron över E18 i Roslags-Näsby | 2017-02-09

  Natten till torsdagen den 16 februari kommer trafiken att ledas om på Centralvägen, vid Roslags-Näsby trafikplats. Trottoaren på brons södra sida försvinner också.