Nyheter från Täby kommun

 1. Allt såldes på konstauktionen | 2015-10-26

  När det i lördags var dags för den andra omgången av konstauktionen var succén ett faktum - av alla 233 objekt som auktionerades ut, blev det endast två osålda verk som fick följa med tillbaka till kommunen.

 2. Täby miljöpris utdelat | 2015-10-23

  Täby miljöpris delades ut i samband med Täby Företagarträff den 15 oktober. Priset går till OrganoClick AB, ett företag i Arninge som tagit fram en metod för att skapa miljövänligt trallträ.

 3. Hjälp till att öka svarsfrekvensen i Täbys medborgarundersök... | 2015-10-23

  Just nu genomförs en medborgarundersökning för att ta reda på hur nöjd du som bor i Täby är över kommunen som en plats att bo och leva i. En påminnelse går ut till dig som valts ut under höstlovsveckan vecka 44.

 4. Täby centrumområdet ska vara en trygg plats | 2015-10-22

  Täby centrumområdet ska vara en trygg plats för alla att vistas på. Därför har en samverkansgrupp startats och i gruppen ingår polisen, Trygg i Täby, vakterna i Täby Centrum, Ung Fritid, socialtjänsten, fastighetsägare och närliggande skolor.

 5. Täby kan vinna Trafikverkets arkitekturpris | 2015-10-16

  De underjordiska cirkulationsplatserna vid Täby centrum är en av de tre finalisterna i Trafikverkets arkitekturpris.

 6. Spola inte ned trasor i ledningsnätet för avloppsvatten | 2015-10-16

  På senare tid har en mängd trasor spolats ned i ledningsnätet för avloppsvatten i Gribbylundsområdet. Det har lett till höga kostnader för pumpar som gått sönder och för personal som tvingats rycka ut för att åtgärda akuta problem. I värsta fall kan pumpanläggningarna bli så hårt belastade att orenat avloppsvatten hamnar i sjöar och vattendrag.

 7. Ny skötsel ska skapa bättre naturmiljöer i Täbys kraftlednin... | 2015-10-15

  Täby kommun har fått statliga medel för att skapa artrika kraftledningsgator i Täby. Syftet är att skapa ”konstgjorda hagmarksliknande gator” där fjärilar och andra insekter kan sprida sig, inom korridorerna. Projektet kommer också att leda till att trevligare miljöer skapas i kraftledningsgatorna, för människor och motionärer, eftersom motionsspåren korsar kraftledningsgatorna på flera olika ställen.

 8. Stort intresse bland Täbyborna för att hjälpa ensamkommande ... | 2015-10-15

  I måndags kväll den 12 oktober hade kommunen tillsammans med Täby församling ett inspirations- och informationsmöte för kommuninvånarna  i Tibble kyrka. 

 9. Vallatorpsskolan vann skol-SM i Schack | 2015-10-14

  Skol-SM i schack är den mest prestigefulla individuella schacktävlingen för barn. 423 barn och ungdomar upp till 20 år från 249 olika skolor deltog i finalen 2015.