Nyheter från Täby kommun

 1. Ellavallen utvecklas till en stadsdelspark - upprustning sta... | 2015-06-26

  Med start 2015 ska Ellavallen utvecklas till en stadsdelspark. Lekplatsen kommer att rustas. Ny belysning kommer förbättra tryggheten och nya möbler bidra till bättre tillgänglighet. Möjligheten för att öka aktivitetsutbudet på grusplanen ses över. Upprustningen av parken delas upp i etapper och etapp 1 handlar om att utveckla grusplanen till en multisportsaktivitetsyta.

 2. Reduktionsfiske bra metod för sjörestaurering | 2015-06-22

  Reduktionsfiske har visat sig vara en framgångsrik metod för att förbättra vattenkvaliteten i övergödda sjöar. I arbetet med Vallentunasjön har kommunerna tillsammans hittills fiskat ut cirka 100 ton vitfisk, främst braxen, mört och löja, vilket rötas till biogas. Detta arbete fortsätter under året i effektiviserad form, tillsammans med ett antal andra undersökningar och insatser i och omkring sjön, i nära samarbete med mark- och fiskerättsägarna.

 3. Flytt av enheten Idrott-Förening-Hallar/Lokalbokning | 2015-06-17

  Enheten för Idrott-Förening-Hallar/Lokalbokning flyttar från Bibliotekshuset till Tibblevallen under vecka 26. Från och med 29 juni hittar du enheten på lågdelen invid fotbollsplanen på Tibblevallen där vaktmästarna finns idag.

 4. Drift av Täby SportCentrum och Norskogsbadet från 1 juni 201... | 2015-06-17

  Från och med 1 juni 2015 fortsätter Medley AB att driva Tibblebadet i Täby SportCentrum och Norskogsbadet i Centralparken. Avtalet sträcker sig över 3 år och kan förlängas 1+1 år.

 5. Utdelning av priser och stipendier | 2015-06-17

  Under en ceremoni på Täby Park Hotell i måndags delades det årliga kulturpriset samt kultur- och ungdomsledarstipendierna ut.

 6. Fjärrvärmen i Täby märks med Bra Miljöval | 2015-06-16

  Fjärrvärmen i Täby har av Naturskyddsföreningen fått miljömärkningen Bra Miljöval. Motiveringen är att fjärrvärmen produceras av förnybara bränslen och att restaskan återförs till skogen.

 7. Avstängningar Roslagsbanan | 2015-06-16

  Trafikavstängningar på Roslagsbanan mellan Stockholm Östra och Universitetet samt Näsbyparkslinjen 19/6 - 7/11.

 8. Ny pedagogisk verksamhet i Viggbyholm/Hägernäs | 2015-06-15

  I augusti månad öppnar den pedagogiska verksamheten Kid´s Garden på Björnkällevägen 19, 183 60 Täby

 9. Första spadtaget i Hägerneholm | 2015-06-12

  Det första spadtaget i den nya stadsdelen Hägerneholm togs den 11 juni av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam, tillsammans med kommunalråden Johan Algernon och Hans Ahlgren.

 10. Arbeten med ny belysning på 5-kilometersspåret från Ensta | 2015-06-09

  Under delar av sommaren pågår arbeten på 5-kilometersspåret från Ensta.