Nyheter från Täby kommun

 1. Succé för Täbys konstauktion -allt såldes | 2015-04-28

  Med anledning av att Täby får ett nytt kommunhus 2016, som till stor del består av glas och öppna ytor där det inte finns plats för all konst, arrangerade kommunen en konstauktion i helgen. 250 verk gick under klubban och ungefär lika många till finns kvar till en ny auktion.

 2. Pressmeddelande: Ny kartapp visar vägen ut i naturen | 2015-04-28

  Den nya kartappen, Gröna kilar, ska göra det enklare att hitta ut i naturen och uppleva platser i några av länets grönområden. Framtagandet av appen har skett i bred samverkan mellan flera kommuner inom Stockholms län. Onsdagen den 29 april klockan 13.00 demonstreras appen vid Södersätra koloniområde i Sollentuna.

 3. Upprustningen av Ellavallen - avslutande informationsmöte | 2015-04-27

  Under 2015 ska Ellavallen utvecklas till en stadsdelspark. Lekplatsen kommer att rustas. Ny belysning kommer förbättra tryggheten och nya möbler bidra till bättre tillgänglighet. Möjligheten för att öka aktivitetsutbudet på grusplanen kommer att ses över. Den 28 april bjuder kommunen in till ett avslutande informationsmöte

 4. Hanteringen av trädansökningar beräknas vara klar vid årsski... | 2015-04-27

  Eftersom Stadsbyggnadskontoret  har tagit emot ett stort antal trädansökningar så har arbetet blivit fördröjt.

 5. Stora Biltvättarhelgen 25-26 april | 2015-04-24

  25-26 april uppmärksammar Mitt Vatten "Stora Biltvättarhelgen", en kampanj som syftar till att uppmuntra att tvätta bilen på en biltvätt.

 6. Socialt utsatta barnfamiljer | 2015-04-23

  Med anledning av inslaget i TV4 nyheterna den 22 april 2015 om socialt utsatta barnfamiljer vill vi förtydliga innehållet och beskriva hur vi arbetar för att motverka hemlöshet och hjälpa utsatta barnfamiljer.

 7. Gestalta den offentliga konsten i Västra Roslags-Näsby | 2015-04-20

  Just nu pågår projekteringen av en ny stadsdel, Västra Roslags-Näsby. Täby kommun bjuder i samband med detta in yrkesverksamma konstnärer att skicka in intresseanmälan för att utforma konsten i de offentliga rummen i Västra Roslags-Näsby. Sista anmälningsdag är 25 maj 2015.

 8. Trygghetsaktörer gör insats för oroligt centrumområde | 2015-04-17

  Från och med årsskiftet har anmälningar till polisen visat på en ökning av anmälningar i Täby centrum-området. Det handlar främst om unga som utsätter andra unga för brott. Det har även kommit in tips om att unga varit utsatta för brott men inte gjort någon anmälan. Några av de brott som anmälts är misshandel, skadegörelse, stöld/ snatteri och olaga hot.

 9. SLAS, Pyk och Pehrson – Täby har konstauktion 25 april | 2015-04-17

  Täby kommun auktionerar ut stora delar av sin konstsamling. Auktionen omfattar kända och okända konstnärer och består framför allt av måleri.

 10. Täby får statligt bidrag för nytt projekt om Ekosystemtjänst... | 2015-04-16

  Täby kommun har beviljats statligt bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) till projektet Ekosystemtjänster inom den regionala stadskärnan Täby Arninge.