Nyheter från Täby kommun

 1. Brinkskolan är finalist i ”Årets säkraste utbildningsplats” | 2015-09-02

  Onsdag den 2 september presenterade Security Awards att Brinkskolan är en av finalisterna för "Årets säkraste utbildningsplats".

 2. Eldningsförbud upphör | 2015-09-01

  Just nu råder inte eldningsförbud inom Storstockholms brandförsvars område (Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåkers kommuner). All eldning sker dock på eget ansvar.

 3. Byggstart för 300 nya lägenheter | 2015-08-27

  Spaden har symboliskt satts i jorden för det nya bostadsområdet vid Centralparken i Näsbypark.

 4. Lediga tider i Täbys sporthallar | 2015-08-25

  Nu finns det möjlighet att boka lediga tider i Täbys sporthallar för privatpersoner, föreningar och företag. Det går att boka både för längre och kortare perioder.

 5. Eldningsförbud i Täby | 2015-08-22

  Just nu är det extremt torrt i markerna och därför har Täby på inrådan av Storstockholms brandförsvar utfärdat eldningsförbud i kommunen. Eldningsförbudet gäller tills vidare.

   

 6. Cykeldag Trafikantveckan | 2015-08-21

  Träffa cykelmekaniker och få en kostnadsfri genomgång av din cykel. Träffa representanter från kommunen inom planering, trafik, landskap, hållbarhet och energi. Cykeldagen anordnas i år på Roslags-Näsby station. 

 7. Skogsvårdande gallringar i Skålhamra | 2015-08-14

  I skogarna kring Skålhamra gård pågår just nu gallringar i syfte att skapa en välmående och varierad skogsmiljö.

 8. Ellavallen utvecklas till en stadsdelspark - upprustning sta... | 2015-06-26

  Med start 2015 ska Ellavallen utvecklas till en stadsdelspark. Lekplatsen kommer att rustas. Ny belysning kommer förbättra tryggheten och nya möbler bidra till bättre tillgänglighet. Möjligheten för att öka aktivitetsutbudet på grusplanen ses över. Upprustningen av parken delas upp i etapper och etapp 1 handlar om att utveckla grusplanen till en multisportsaktivitetsyta.

 9. Reduktionsfiske bra metod för sjörestaurering | 2015-06-22

  Reduktionsfiske har visat sig vara en framgångsrik metod för att förbättra vattenkvaliteten i övergödda sjöar. I arbetet med Vallentunasjön har kommunerna tillsammans hittills fiskat ut cirka 100 ton vitfisk, främst braxen, mört och löja, vilket rötas till biogas. Detta arbete fortsätter under året i effektiviserad form, tillsammans med ett antal andra undersökningar och insatser i och omkring sjön, i nära samarbete med mark- och fiskerättsägarna.