Nyheter från Täby kommun

 1. Sommarskola 2015 | 2015-03-26

  Går ditt barn i årskurs 6, 7 eller 8 och riskerar att inte nå kunskapskraven i något av basämnena svenska, engelska eller matematik? Då erbjuder Täby kommun sommarskola under vecka 32 och 33 där elever får extra stöd i sina studier. Nyanlända och elever med annat modersmål än svenska kan också söka sommarskolan! Sista ansökningsdag är den 30 april.

 2. Byggstart för Marstorget i närheten av Täby centrum | 2015-03-26

  Byggnadsstarten av blivande Marstorget, parkområdet mellan Grindtorp och Täby Centrum, färdigställs i etapper med start våren 2015 och beräknas vara helt utbyggt 2018. Marstorget kommer att fungera som entré till Täby Centrum, infart till bostäder och ett underjordiskt garage, platser för aktiviteter och socialt umgänge och planteringar med perenner och buskar. Nya gång- och cykelvägar skapas mellan Grindtorp och Täby Centrum och Roslags-Näsby. I framtiden kommer vägarna även gå till och från Täby park. För barnen byggs en lekplats i planettema och en parkour-ställning. För att öka tillgängligheten byggs ett nytt övergångsställe över Grindtorpsvägen.

 3. Enkätsvar kan bidra till en bättre miljö | 2015-03-25

  Den här veckan får 34 500 invånare i Stockholms län ett brev om att delta i en enkät om hur miljön påverkar hur vi mår. Svaren på 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor kommer ligga till grund för hur miljö- och hälsoarbetet ska bedrivas i Stockholms län.

 4. Täbys finalist till Cirkus laddar inför final | 2015-03-25

  Den 13 april smäller det. Då kommer Täbys finalist, Bilguun Öström, att stå på scenen på Cirkus i Stockholm för att tävla i årets upplaga av Väsby melodifestival. Täby kommun träffade Bilguun för att höra hur han laddar upp.

 5. Pressmeddelande: Täbys nya stadsdel får namnet Täby park | 2015-03-25

  Ut flyttar galoppfältet och in flyttar Täby park, en helt ny stadsdel med fokus på ett hållbart liv i stadsmiljö. Här planeras just nu för 6000 bostäder och cirka 5000 arbetsplatser. Första inflyttning beräknas till 2018.

 6. Ekarna i Täby – en guide till Täbys ekar | 2015-03-20

  Med broschyren "Ekarna i Täby – en guide till Täbys ekar" vill kommunen locka ut alla som vill se och uppleva Täbys vackra ekmiljöer: Hagby eklandskap, Torslunda ekholmar, Vågsjö ekar och Viggbyholms ekbacke.

 7. Pressmeddelande: Täbys Ica-Björn Trygg i Täbystipendiat | 2015-03-19

  Täby har fått en egen Ica-Björn. Björn Bergqvist på Ica Supermarket i Täby kyrkby har nämligen utsetts av en enig jury till 2014 års Trygg i Täby-stipendiat med motiveringen:

 8. På jakt efter lokal för barnkalas, föreningsträff eller even... | 2015-03-16

  Behöver ni hyra lokaler för era aktiviteter i föreningslivet? Är du konferensansvarig i företaget? Ska du anordna barnkalas med familj och vänner? Är ni ett kompisgäng som behöver hyra tider för en hel säsong i liten eller stor hall?

 9. Guidade turer i Stolpaskogen - mindfulness och rika naturupp... | 2015-03-13

  Välkommen att under våren delta på guidade turer i Stolpaskogen för att uppleva Mindfulness och rika naturupplevelser. Åtta turer är inplanerade mellan 15 april och 3 juni.

 10. Kommunen utvecklar Ellavallen - vad vill du? | 2015-03-13

  Under 2015 ska Ellavallen utvecklas till en stadsdelspark. Lekplatsen kommer att rustas. Ny belysning kommer förbättra tryggheten och nya möbler bidra till bättre tillgänglighet. Möjligheten för att öka aktivitetsutbudet på grusplanen kommer att ses över. Hur vill du att Ellavallen ska se ut? Välkommen att delta i medborgardialog.