Nyheter från Täby kommun

 1. 5:e klassare tycker till om Täbys framtida stadsutveckling | 2017-06-19

  Hur vill barn att områden inom Täby ska utvecklas och bli bättre? Det fick Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon och anställda på Trafik- och samhällsutvecklingskontoret reda på när elever från årskurs 5 i Byängsskolan kom på besök.

 2. Avstängningar på E18 på grund av nattarbeten | 2017-06-14

  Trafiken som kör i södergående riktning mot Stockholm på E18 leds om via Grindtorpsvägen natten mellan den 15 och 16 juni.

 3. Rosengården i Åkerbyparken är invigd | 2017-06-14

  Nu har nyrenoverade Rosengården i Åkerbyparken invigts. På plats fanns 200 deltagare, Brunnsoktetten spelade musik och stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon höll tal.

 4. Esplanad och Täby kulturhus blir samlingsplats för kulturen ... | 2017-06-13

  Esplanad är namnet på den nya mötesplatsen för ungdomar 16-21 år som öppnar i höst. Samtidigt sker ett namnbyte på Bibliotekshuset, som nu byter namn till Täby kulturhus. Namnen beslutades av kultur- och fritidsnämnden 12 juni 2017.

 5. Kårsta- och Österskärslinjen avstängda 23 juni till 20 augus... | 2017-06-08

  Mellan den 23 juni och 19 augusti är både Kårsta- och Österskärslinjen avstängda efter Djursholms Ösby. Näsbyparkslinjen går som vanligt.  

 6. Granskning - Planläggning för bostäder, handel och idrott på... | 2017-06-05

  Planområdet är beläget sydost om Viggbyholms trafikplats och avgränsas av E 18 i norr och Skördevägen i sydost.  Arbete med att upprätta en detaljplan för området pågår. Totalt omfattar projektet ca 230 lägenheter, handel, idrottsverksamhet samt en naturpark.

 7. Fira nationaldagen på Karby gård den 6 juni | 2017-06-01

  På nationaldagen hälsar vi nya svenska medborgare välkomna till Täby och delar ut pris för insatser mot diskriminering. Du kan också dansa till toner av bland annat Täby spelmansgille.

 8. Programsamråd - nya bostäder vid Bromsen 11, Skarpäng | 2017-05-29

  Programområdet avser fastigheten Bromsen 11 och är beläget intill Täbyvägen i kommunens sydvästra del mot gränsen till Danderyds kommun. Området utgörs av en idag till stor del hårdgjord yta med en äldre industribyggnad som används av Täbys yrkesgymnasium som bedriver fordonsutbildningar. Programförslaget avviker från översiktsplanen som anger markanvändningen för platsen som i huvudsak arbetsplatser.

  Programförslaget redogör för en bebyggelse om ca 160 bostäder och innebär att befintlig industribyggnad rivs och att fastigheten istället möjliggörs för bostäder. Förslaget innehåller en bebyggelse i 2-6 våningar. För att möta omgivande bebyggelsestruktur föreslås byggnaderna inom kvarteret i en varierad skala med en skalmässig övergång från lägre radhus i väst till högre flerbostadshus i öst och norr.