Nyheter från Täby kommun

 1. Många Täbybor är nöjda med sin kommun | 2016-12-15

  Invånarna i Täby är generellt mer nöjda med sin hemkommun än genomsnittet. Det framgår när Statistiska Centralbyrån har frågat invånare i 136 av landets kommuner om hur nöjda de är med kommunen som en plats att leva och bo på, kommunens olika verksamheter och medborgarnas inflytande på kommunala beslut.

 2. Sprängningsarbeten pågår söder om Ensta station | 2016-12-14

  I veckan började sprängningsarbetena i samband med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad. Arbetena kommer att fortsätta från och till, fram till mitten av mars.

 3. Hållbarhet i fokus för Täbys nya kommunhus | 2016-12-13

  Från utsidan har det sett ut som kommunhuset har varit klart sedan länge, men på insidan pågår det fortfarande febril verksamhet med uppåt 150 byggnadsarbetare på plats varje dag.

 4. Täbyföretag utnämnda till Gaseller av Dagens industri | 2016-12-06

  Varje höst utser Dagens industri Sveriges mest snabbväxande företag till Gaseller. I år blev sex företag i Täby utnämnda.

 5. Sopor och sortering under helgerna | 2016-12-04

  Presentpapper, kartonger och julgranar. Under jul och nyår blir det ofta mer avfall än normalt. Sortera rätt, släng inte mat i onödan och återvinn om du vill göra miljön en tjänst. 

 6. Avstängningar i samband med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggn... | 2016-11-30

  Den 7 och 8 januari stängs all trafik av på Kårsta- och Österskärslinjerna.  Kårstalinjen fortsätter att vara avstängd till augusti och i juni är det resenärerna längs Österskärlinjen som måste hitta nya resvägar.

 7. Täby prästgård nytt naturreservat | 2016-11-30

  Det gamla odlingslandskapet kring Täby prästgård har blivit naturreservat enligt beslut av länsstyrelsen i november. Området har en rik flora med många forn- och kulturlämningar och dessa värden ska nu vårdas för framtiden.

 8. Verksamhetsplan och budget 2017 beslutad | 2016-11-28

  Den 28 november beslutade kommunfullmäktige i Täby kommun om verksamhetsplan och budget för 2017.

 9. Kraftsamling mot våld i nära relationer | 2016-11-25

  I dag den 25 november firar Operation Kvinnofrid 20 år och har i samband med jubiléet tagit fram en ny strategi för Stockholms län.

 10. Mötesplatser och aktiviteter för ungdomar vid Täby centrum | 2016-11-22

  I vår öppnar en ny mötesplats vid Täby torg för dig som är 15–19 år. Mötesplatsen kommer att erbjuda en trygg, rolig och kreativ miljö där du kan göra aktiviteter och utveckla förmågor.