Nyheter från Täby kommun

 1. Detaljplanen för Näsby slott ställs ut för samråd | 2016-11-16

  På tisdagskvällen 15 november tog stadsbyggnadsnämnden beslut om samråd om detaljplanen för Näsby slott. Detaljplanen ska möjliggöra en nybyggnation omfattande cirka 250 nya bostäder bestående av lägenheter, parhus, enfamiljshus samt cirka 120 seniorbostäder. Planen möjliggör även ett vård-och omsorgsboende samt säkerställer att pågående verksamheter kan utvecklas.

 2. Täby kommun informerar att det inte längre är möjligt att ta... | 2016-11-15

  Kommunstyrelsen i Täby kommun beslutade den 14 november 2016 att informera Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, arbetsmarknads- och etableringsministern samt justitie- och migrationsminstern att Täby kommun inte kommer att kunna ta emot nyanlända som anvisas i den takt och i den utsträckning som anvisningslagen kräver.

 3. Välkommen på öppna hus inför skolvalet | 2016-11-14

  Snart är det dags att välja skola inför läsåret 2017/2018. För att underlätta inför skolvalet håller kommunala och fristående skolor i Täby öppet hus. Två skolor som håller öppet hus den här veckan är den kommunala Byleskolan och den fristående Hägernäs strandskolan.

 4. Täby fjärrvärmeverk invigt - första fjärrvärmenätet med fri ... | 2016-11-14

  I lördags invigdes Täby fjärrvärmeverk av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam, tillsammans med representanter från E.ON Värme, som driver det, och de bostadsrättsföreningar, som är huvudägare till denna fjärrvärmeanläggning i Arninge.

 5. Busshållplatser vid Roslags-Näsby trafikplats får nya lägen | 2016-11-11

  Roslags-Näsby trafikplats ska byggas om och snart börjar det märkas i trafiken. Från och med den 17 november flyttar flera busshållplatser.

 6. Försenad sophämtning i Täby | 2016-11-09

  På grund av rådande väderlek är sophämtningen försenad.

 7. Förbättrad halkbekämpning på cykelvägarna i Täby | 2016-11-07

  Att öka cyklandet i kommunen och att det ska bli säkrare att cykla är några av målen i Täby kommuns cykelplan. Som ett led i detta kommer Täby kommun att under vintern 2016/2017 sopsalta fem och en halv mil prioriterade cykelvägar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister och gående.

 8. Minska mängden av miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet | 2016-11-07

  Avloppsreningsverk kan inte rena bort allt. Vi behöver din hjälp för att minska mängden av miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet.

 9. En kväll med bara vinnare! Delfinal i Täby-Danderyds funkism... | 2016-11-07

  Den 17 november är det dags för Täby-Danderyds delfinal inför Funkismello 2017. Startfältet består av tio bidrag som sjunger en fritt vald låt tillsammans med ett live-band.

 10. Företaget Kloiber Omsorg AB avvecklar sin hemtjänstverksamhe... | 2016-11-03

  Cirka 30 hemtjänstkunder i Täby berörs när företaget Kloiber Omsorg AB väljer att avveckla sin hemtjänstverksamhet för att istället satsa på att leverera rut-tjänster.