Nyheter från Täby kommun

 1. Delta i Håll Sverige Rents kampanjer Skräpplockardagar och C... | 2015-02-03

  Nu är det dags att anmäla sig till Håll Sverige Rents kampanjer Skräpplockardagarna 2015 och Clean-Up Land - nationella kampanjer mot nedskräpning och för en renare värld.

 2. Öppna förskolan Gribbylund öppnar i nya lokaler | 2015-01-28

  Öppna förskolan i Gribbylund har fått nya lokaler och den 2 februari öppnar verksamheten igen. De nya lokalerna ligger på Ättehagsvägen 30-32. Varmt välkomna önskar May och Inga!

 3. Passa på att åka skidor! | 2015-01-24

  Nu finns det möjlighet att åka skidor på fler ställen i Täby!

 4. Ett fjärde år på teknikprogrammet till Åva gymnasium i Täby | 2015-01-21

  Täby är en av fyra kommuner i Stockholms län som fått beviljat statsbidrag för ett fjärde år på teknikprogrammet för gymnasieingenjörsexamen, även kallat T4.

 5. 300 nya bostäder invid Centralparken i Nytorp | 2015-01-21

  300 nya bostäder i flerbostadshus kommer att kunna byggas invid Centralparken i Nytorp. Det är innebörden i en ny detaljplan som trädde i kraft 13 januari. Husen ges också möjlighet till handel i bottenplan.

 6. Lagändringar 1 januari 2015 - en enklare planprocess | 2015-01-19

  Den 1 januari 2015 sker ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900). Huvudsyftet med lagändringarna är att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare

 7. Markundersökningar Tibble - Visinge | 2015-01-19

  Med anledning av dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan kommer det utföras markundersökningar sträckan Tibble - Visinge under v3 - v8.

 8. Halkan kan ställa till det för sophämtningen | 2015-01-15

  Entreprenören SITA har problem att hämta hushållsavfall på grund av det hala väglaget.

 9. Infartsparkering Täby kyrkby station - indragning av parkeri... | 2015-01-09

  Under perioden 12 januari-9 februari kommer ett antal parkeringsplatser dras in vid Täby kyrkby station för att bereda plats för ersättningsbussar för Roslagsbanan.