Nyheter från Täby kommun

 1. Granskning– Dubbelspårsutbyggnad Roslagsbanan, sträckan Tibb... | 2014-09-09

  Stora delar av Roslagsbanan är idag enkelspårig vilket innebär begränsningar i kapaciteten. Trafikförvaltningen SLL genomför nu ett arbete med att bygga ut Roslagsbanan för att uppnå en tät och stabil tågtrafik med bättre tillgänglighet för resenärerna.

 2. Pressmeddelande: En sjudande kulturfest på Täby torg | 2014-09-08

  I år flyttar Kulturdagarna ut på Täby torg. Lördagen är vikt för barn och unga; det kommer att bubbla av musik, dans, nycirkus och mycket mer. Missa heller inte söndagens Galakväll på Tibble teater!

 3. Trafikstart Roslagsbanan Österskärslinjen | 2014-09-08

  Den planerade trafikstarten på Österskärslinjen är framflyttad. Men från söndag den 12 oktober startar trafiken igen på Österskärslinjen. Läs mer på Trafikförvaltningens hemsidan, se länk till höger.

 4. Rätta svar till tipsrunda, Cykeldag | 2014-09-04

  Täby Cykeldag ägde rum den 30 augusti 2014 på Täby Torg och i Enhagsparken. Representanter från kommunen, polisen och cykelfrämjandet kommer finnas tillgängliga på Täby Torg i Täby Centrum för att berätta om cykelsäkerhet och kommunens nya cykelplan. I Enhagsparken fanns det chans till att vinna en cykel genom att delta i tipspromenaden. Här kommer de rätta svaren på frågorna. Vinnare meddelas senare.

  Cykeldag

 5. Friska Täbys "Månadens utmaning" | 2014-09-01

  Utmaning för september: Knäböj.

 6. Gallringsarbete i skogarna kring Karby ridhus | 2014-08-29

  Måndagen den 1 september påbörjar Täby Fastighets AB gallringsarbete i skogarna kring  Karby ridhus. Med gallring menas att vissa träd tas bort för att de kvarstående trädens grönkronor ska få tillräckligt med ljus och utrymme. När ett skogsområde är gallrat kommer de kvarstående träden att växa bättre.

   

 7. Ny ängsmark etableras vid Fjätursängen | 2014-08-29

  Just nu utförs markförbättrande åtgärder för att gynna en artrik ny ängsflora på Fjätursängen, norr om Skarpäng. Detta sker som ett led i de kompensationsåtgärder som utförs av Svenska Kraftnät för att återställa ängsmarken.

   

 8. Årets Stadsbyggnadsprojekt belönade | 2014-08-28

  Mottagarna av utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt fick ta emot plakett och diplom i samband med Namn- och skönhetsrådets sammanträde den 26 augusti.

 9. Pågående arbete på vattenledningsnätet 26 augusti – 1 septem... | 2014-08-28

  På grund av SL:s arbete med ombyggnation av Roslagsbanan har en av Norrvattens huvudledningar tillfälligt tagits ur drift för att kunna förläggas i annat läge. Arbetet pågår mellan 26 augusti och 1 september. Under arbetet kan lokalt tryckfall på dricksvattennätet uppstå i Täby kyrkby.

 10. Fjärrvärmearbeten vid Åkerbyvägen | 2014-08-27

  E.ONs arbete med att gräva ner fjärrvärmeledningar fortsätter och de har placerat en mobil panncentral mellan Åkerbyvägen och Gustavs Bergs väg.