Nyheter från Täby kommun

 1. Trafikinformation Roslagsbanan - Kårstalinjen samt ersättnin... | 2015-01-09

  Från och med måndagen den 12 januari kommer Roslagsbanan trafikera sträckan Stockholms östra - Täby kyrkby. Bussar ersätter återstående delen av Kårstalinjen.

 2. Enkelt att bli av med julgranen | 2015-01-09

  Det finns flera sätt att välja på när du vill göra dig av med julgranen, beroende på om du bor i villa eller lägenhet.

 3. Andmatning vid Värtans strand | 2015-01-02

  Under vinterperioden, kan snö och kyla leda till att det blir svårt för fåglar att finna föda.

 4. Anmäl dig till Täbys deltävling i Väsby Melodifestival | 2014-12-30

  Du som är 15 år och uppåt, funktionsnedsatt, har LSS-beslut och går i särskola, bor i gruppbostad eller jobbar i daglig verksamhet i Täby kan vara med.

 5. Pressmeddelande: Invånarna i Täby tycker om sin hemkommun | 2014-12-19

  Vartannat år genomför Täby kommun en medborgarundersökning för att få bättre kunskap om vad invånarna i kommunen tycker om kommunen, de kommunala verksamheterna och hur kommunala beslut kan påverkas. Undersökningen är ett viktigt underlag i utvecklingsarbetet i kommunen.

 6. Kampanj för ökad säkerhet på SL:s lokalbanor | 2014-12-16

  I dag inleder SL en kampanj för att informera resenärer, cyklister, bilister och fotgängare om säkert beteende på och omkring lokalbanorna. Syftet med kampanjen är att öka medvetandet om de risker som finns i mötet mellan trafikanter och spårbunden trafik.

 7. Utställning - Detaljplan för ny stadsdel i Arninge | 2014-12-16

  Planens syfte är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder som länkas samman med det befintliga verksamhets- och handelsområdet i Arninge. Detaljplanen ska möjliggöra byggandet av cirka 1100 nya bostäder samt även kontor och andra verksamheter som delvis integreras med bostäderna.

 8. Blå leden i Täby har fått en ny sträckning | 2014-12-12

  Blå leden i Täby, vandringsleden som ansluter från Roslagsleden till Blå leden i Vaxholm, har nu fått en ny sträckning på den del som går förbi Ullnabacken. 

 9. Pressmeddelande: Utveckling av Ullnabacken ger plats för båd... | 2014-12-08

  Ullnabacken väcks åter till liv, samtidigt som omgivningen utvecklas till ett rekreationsområde med plats för både bostäder och värmeverk. Kommunstyrelsens beslut igår, vilket ger nya möjligheter till hela området, torde glädja många Täbybor.

  - Vi vill använda mark som idag används för tippning för att skapa ett attraktivt rekreationsområde, säger Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande (M). Om sex år kan Täby ha en av Stockholms högsta skidbackar.

  En serie omständigheter har lett fram till beslutet.

 10. Pressmeddelande: Omtag i fjärrvärmeprocessen – förutsättning... | 2014-12-08

  Med anledning av de synpunkter som framfördes mot planerna kring etableringen av ett kraftvärmeverk i Hagby tog kommunen i våras beslut om ett omtag i processen. Kommunstyrelsen har tagit beslut om ett nytt projektdirektiv som innebär att behovet av fjärrvärme studeras närmare och hur lokaliseringen av ett kraftvärmeverk kan lösas. I direktivet finns även specificerat att synpunkter från medborgare och intressenter i Täby ska fångas upp i ett tidigt skede.