Nyheter från Täby kommun

 1. Sök bidrag för att åtgärda störande buller | 2014-04-17

  Nu börjar utomhussässongen. Kanske är du störd av buller i din bostad eller vid din uteplats. Om du bor vid någon av kommunens vägar kan du söka bidrag för att åtgärda bullerstörningen genom ett plank eller nya fönster.

   

 2. Våra e-tjänster uppdateras 16/4 | 2014-04-15

  Medan arbetet pågår kommer du inte kunna använda våra e-tjänster.

 3. Nytt lagförslag om bostadshus utan bygglov | 2014-04-15

  Från och med den 2 juli kan det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det är innebörden i remissen "Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov" som regeringen överlämnat till Lagrådet.

 4. Arbetet med att anlägga en ny lekplats i Lövbrunna/Vallatorp... | 2014-04-15

  Nu har arbetet med att anlägga en ny lekplats i Lövbrunna/Vallatorp påbörjats. Lekplatsen heter Lövbrunnaleken och har temat lantbruk. Arbetet beräknas vara klart senare i vår. Under byggtiden kommer det att ske vissa transporter. Vi hoppas att ni har överseende med det.

   

 5. Pressmeddelande: Polisens volontärer får årets Trygg i Täby-... | 2014-04-14

  Med stort intresse och engagemang hjälper de både äldre och yngre Täbybor när de är ute på sina uppdrag. Inte minst hjälper de polisen. Årets Trygg i Täby-stipendium går till närpolisens volontärer.

 6. Arbetet med att anlägga parkstråk i Erikslund har påbörjats | 2014-04-14

  Nu har arbetet med att anlägga ett parkstråk i Erikslund påbörjats. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj. Under byggtiden kommer parkstråket inte att vara fullt tillgängligt. Vi hoppas att ni har överseende med det.

 7. Byggstart i kvarteret Mars (Täby centrum) efter påsk | 2014-04-10

  Snart börjar JM bygga nya bostäder i kvarteret Mars (Grindtorpsparkeringen). Förutom ca 300 bostäder kommer ett torg att anläggas intill Grindtorpskyrkan. Det första huset - som kallas Orion – påbörjas i slutet av april.

 8. Täby är näst bästa skolkommun i Sverige | 2014-04-10

  Täby kommun har det näst högsta sammanvägda resultatet i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga ranking ”Öppna jämförelser” när det gäller grundskolan. Det är ett kliv uppåt från förra årets 6:e placering.

 9. Lek i Täby - guide för lek och aktivitet i Täby | 2014-04-03

  I guiden presenteras ett urval av kommunens drygt 40 roliga lek- och aktivitetsytor.

   

 10. Första spadtag för nytt äldreboende | 2014-04-02

  Centralt i Täby på Kemistvägen bygger Besqab ett nytt äldreboende. Det första spadtaget togs idag den 2 april av kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) och representanter från Besqab och Silverhemmen.