Nyheter från Täby kommun

 1. Pressmeddelande: Historisk händelse när Täbys fjärrvärmenät ... | 2014-12-08

  Den 1 december svetsades de sista rören samman i Täbys stamnät för fjärrvärme. Under drygt två års tid har man schaktat, sprängt, lagt rör och återställt. Under denna tid har man byggt ca. 1,5 mil ledningar, vilket är rekordsnabb utbyggnad. Snart har 5 500 hushåll i Täby ersatt sina gamla pannor med miljövänlig fjärrvärme.

 2. Byleskolan får prestigefyllt erkännande | 2014-12-04

  SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling tilldelar Byleskolan i Täby ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2014. Skolan belönas för sitt framgångsrika kvalitetsarbete och lyfts fram som en god förebild till alla företag och organisationer.

 3. Nu öppnar anmälan till matavfallsinsamlingen | 2014-11-28

  Nu kan alla hushåll med eget sophämtningsabonnemang anmäla sig för att vara med och sortera ut matavfall. Du som sorterar gör inte bara en miljöinsats, du sparar också pengar. Insamlingen startar i april nästa år, men du kan anmäla dig redan nu.

 4. Gala med stjärnglans på Såstaholm | 2014-11-24

  För sjätte året i rad anordnade Täby kommun en gala på Såstaholm hotell och konferens den 16 november för personer med funktionsnedsättning.

 5. Nytt vindskydd vid Fjätursängen | 2014-11-20

  Nu är vindskyddet på Fjätursängen klart. Detta är en av kompensationsåtgärderna från Svenska Kraftnät - kabelförläggning i mark och luftledning.

   

 6. Fullsatt när Åke Pålshammar föreläste för Täbyföräldrar om "... | 2014-11-17

  Neuropsykologen Åke Pålshammar studerar hjärnans roll i människans utveckling. På Trygg i Täbys föreläsning berättade han om hur hjärnan utvecklas och anledningar till varför puberteten kan vara en utmanande period för många tonåringar.

 7. Förändrad busstrafik i Täby | 2014-11-12

  Efter att tidningen Mitt i skrivit om förändringar i busstrafiken, har många oroliga Täbybor hört av sig till kommunen. Ett förtydligande om hur Täby kommun varit delaktig i besluten om förändringar i busslinjer och turtäthet är på sin plats.

 8. Pressmeddelande: De ska bygga Västra Roslags-Näsby - en ny o... | 2014-11-12

  Täby kommun tecknar avtal med tolv byggbolag för att förverkliga den nya stadsdelen Västra Roslags-Näsby med cirka 900 bostäder i bästa kollektivtrafikläge i Täby. Mångfalden byggbolag som nu knyts till det nya utvecklingsområdet i kommunen kommer att bidra till den varierade miljö som eftersträvas. Hållbarheten står i fokus och ska vara vägledande för byggandet av området, som ska ha en stadsmässig och nyskapande karaktär. När beslut om ramavtalen vunnit laga kraft fortsätter arbetet med detaljplanen där den slutliga omfattningen av den nya bebyggelsen avgörs tillsammans med byggbolagen.

 9. Pressmeddelande: Samarbete över kommungränserna visar Rösjök... | 2014-11-12

  En ny analysmetod har gjort det möjligt att för första gången ta reda på vad olika arter behöver för att sprida sig i landskapet. I ett gemensamt projekt har Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Sollentuna kommuner gjort en så kallad biotopkartering för en stor del av Rösjökilen. Resultaten kan ha betydelse för framtida stadsplanering.