Nyheter från Täby kommun

 1. Se upp för oseriösa hantverkare | 2014-07-09

  Oseriösa sten- och asfaltsläggare är ett återkommande problem i kommunen under vår- och sommarhalvåret. Oftast kör de runt i villaområden och erbjuder sina tjänster till mycket låga priser. Men risken är stor att bli lurad på både pengar och arbetsinsats.

 2. Dags för slåtter av Täbys ängar | 2014-06-27

  Just nu utförs slåtter av Täbys ängar. Slåttern utförs i syfte att hålla ängarna öppna och artrika. Skötseln ska gynna den biologiska mångfalden som finns på Täbys ängar.

 3. Stadsodling är temat för årets sommarblomsterprogram | 2014-06-23

  Just nu håller vårblommorna på att bytas ut till sommarblommor.

 4. Pressmeddelande: De blir Årets Stadsbyggnadsprojekt i Täby | 2014-06-13

  En omtyckt stadspark, en kyrkogård med ro och stillhet och en parkeringslösning som ger plats för stadsliv, det är projekt som belönats med det nya stadsbyggnadspriset i Täby.

 5. Upprustning av stränderna inför årets badsäsong | 2014-06-13

  Förutom de flygande fågelskrämmorna som numera finns vid Hägernäsbadet och Näsaängsbadet för att skrämma iväg gässen från att utföra sina behov på stranden, har en komlettering av badbryggan skett vid Ängsholmsbadet. 

 6. Pressmeddelande: Ny cykelplan i Täby | 2014-06-12

  Stadsbyggnadsnämnden i Täby har antagit en ny cykelplan för Täby kommun. Syftet med cykelplanen är att skapa ett attraktivt och säkert gång- och cykelvägnät i Täby. Målet är att dubblera antalet cyklister fram till 2024 samtidigt som olyckorna ska minska.

 7. En lyckad invigning av Erikslundsparken | 2014-06-11

  Tisdagen den 10 juni invigdes Erikslundsparken av kommunalråd Erik Andersson.

 8. Omtag i frågan om kraftvärmeverk i Täby | 2014-06-10

  En enig stadsbyggnadsnämnd beslutade igår om ett omtag av hela projektet kring fjärrvärmeutbyggnaden med vidhörande produktion i Hagby. Var en ny kraftvärmeanläggning ska ligga och storlek får studeras vidare.

 9. Positivt resultat i Täby 2013 | 2014-06-10

  Årsredovisningen för Täby kommuns verksamhet 2013 visar ett positivt resultat. Totalt hade kommunen ett ekonomiskt överskott på 66 miljoner kronor det gångna året. En stor del av överskottet kommer av en återbäring av premien från AFA Försäkringar som alla kommuner i Sverige fått till godo. Skatteintäkterna är också bättre än de tidigare prognoserna.

 10. Pressmeddelande: Digitalisering av kulturskatt får Täbys kul... | 2014-06-10

  Årets kulturpristagare har genom sitt engagemang för Täbys historia bidragit till att bilder och andra spännande historiska dokument blir tillgängliga för framtida Täbybor. Årets kulturstipendiater finner vi inom diverse kulturella områden: dans, design och musikal.