Nyheter från Täby kommun

 1. Nominera till nytt stadsbyggnadspris | 2014-02-12

  I juni delas priset Årets Stadsbyggnadsprojekt ut för första gången i Täby. Utmärkelsen sätter god arkitektur och stadsbyggnad i fokus. Vem som helst får nominera kandidater fram till den 3 april.

 2. Ingen oro för dricksvattnet i Täby | 2014-02-11

  Den senaste tiden har Livsmedelsverket uppmärksammat höga halter av högfluorerade ämnen i dricksvattentäkter i några svenska kommuner. Dricksvattnet i Täby bedöms som ofarligt för konsumenten.

 3. Åva-elev till final i europeisk olympiad | 2014-02-06

  Åva-eleven Olle Ribberheim, som går naturvetenskapliga programmets första år, har tagit sig ända till Europafinalen i den Europeiska olympiaden i naturvetenskap, EUSO.

 4. Nya öppettider för bygglov | 2014-01-31

  Från och med den 3 februari 2014 har bygglovsenheten nya telefon- och besökstider för att bättre kunna möta medborgarnas önskemål om tillgänglighet och service.

 5. Försäljning av mark i Västra Roslags-Näsby | 2014-01-29

  Täby kommun bjuder in till markanvisningstävling för bebyggelse i kommunens nya stadsdel Västra Roslags-Näsby. Markanvisningstävlingen vänder sig till exploatörer som vill förvärva mark och tillsammans med Täby kommun gestalta området i enlighet med kommunens visioner.

 6. Första spadtaget för Brinkskolan och Brinkens förskola i Öst... | 2014-01-28

  Måndag den 27 januari 2014 tog elever från Erikslundskolan, politiker och entreprenörer första spadtaget tillsammans. Detta symboliserar den officiella byggstarten och ett gott sammarbete mellan berörda parter. Spadtaget gav en möjlighet för elever, anställda, politiker, projektorganisation och allmänhet att träffas.

 7. Tunneln i Täby centrum stängs natten 3-4/2 | 2014-01-28

  Tunneln som går under Stora Marknadsvägen, mellan södra parkeringsgaraget i Täby C och Gustaf Bergs väg, stängs för trafik kl 22.00 den 3 februari och öppnar igen kl 05.00 den 4 februari. Avstängningen görs eftersom vägbanan ska besiktas.

 8. Pressmeddelande: Täby överklagar Arlandabeslut | 2014-01-20

  Mark- och miljödomstolen vill i möjligaste mån förbjuda rak inflygning över Upplands Väsby och istället öka andelen kurvade inflygningar över Täby. Det beslutet överklagas av Täby som oroas av orimliga bullernivåer.